Τεστ Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Το φροντιστήριο σκυτάλη παρέχει σε όλους τους μαθητές, εντελώς δωρεάν,  ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο  τεστ  επαγγελματικού  προσανατολισμού  που  απευθύνεται  σε  μαθητές Λυκείου  και  η  συμπλήρωσή  του  διαρκεί  μισή  ώρα  περίπου.  Περιέχει  ερωτήσεις ενδιαφερόντων, είναι σύντομο και κατανοητό, και  σκοπός των αποτελεσμάτων του δεν είναι να  καθοδηγήσει  τον  μαθητή  αλλά  να  τον  ενημερώσει  σχετικά  με  τα  επαγγέλματα  που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά του, σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις που ο ίδιος έδωσε.

Συνεδρίες ατομικής συμβουλευτικής καριέρας

Στις  εν  λόγω  συνεδρίες,  ο  κάθε  μαθητής  ενημερώνεται  προσωπικά  και  εξατομικευμένα σχετικά  με  την  επιλογή  των  ομάδων  προσανατολισμού,  των  μαθημάτων  επιλογής,  των πεδίων που  ανήκουν  οι  σχολές  ενδιαφέροντος  καθώς  και  αναλυτικές πληροφορίες  για τις σχολές  και  τα  τμήματα  που  κεντρίζουν  την  προσοχή.  Ο  μαθητής  επιλύει  οποιαδήποτε απορία του  σχετικά  με την τριτοβάθμια  εκπαίδευση  και  λαμβάνει  ουσιώδεις  πληροφορίες που οφείλει να γνωρίζει ώστε να κάνει τις καλύτερες δυνατές επιλογές.

Σεμινάρια  «Συνέντευξη με το επάγγελμά  μου»

Το  φροντιστήριο  σκυτάλη,  έχοντας  ήδη  καθιερώσει  τον  Προσωπικό  Σύμβουλο Επαγγελματικού  Προσανατολισμού  για  κάθε  μαθητή  και  τη  διενέργεια  εξατομικευμένων ειδικών  τεστ  που  βοηθούν  στην  ενημέρωση  και  τον  προσανατολισμό  του,  καινοτομεί  για ακόμα μια φορά και διοργανώνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα έναν πρωτοποριακό κύκλο σεμιναρίων  με  θέμα  «Συνέντευξη  με  το  επάγγελμά  μου»,  όπου  επιστήμονες  και επαγγελματίες πλήθους ειδικοτήτων γνωρίζονται με τους μαθητές, παρουσιάζουν πτυχές της επαγγελματικής τους ζωής, συζητούν μαζί τους και απαντούν στις ερωτήσεις  τους. Το φροντιστήριο σκυτάλη παρέχει σε όλους τους μαθητές, εντελώς δωρεάν,  ένα σύγχρονο, αυτοματοποιημένο  τεστ  επαγγελματικού  προσανατολισμού  που  απευθύνεται  σε  μαθητές Λυκείου  και  η  συμπλήρωσή  του  διαρκεί  μισή  ώρα  περίπου.  Περιέχει  ερωτήσεις ενδιαφερόντων, είναι σύντομο και κατανοητό, και  σκοπός των αποτελεσμάτων του δεν είναι να  καθοδηγήσει  τον  μαθητή  αλλά  να  τον  ενημερώσει  σχετικά  με  τα  επαγγέλματα  που ταιριάζουν στα ενδιαφέροντά του, σύμφωνα πάντα με τις απαντήσεις που ο ίδιος έδωσε.

Ομαδικές συζητήσεις

Στο φροντιστήριο σκυτάλη πραγματοποιούνται ομαδικές συζητήσεις περιορισμένου αριθμού ατόμων  σχετικά  με  συνήθεις  προβληματισμούς  των  μαθητών  όπως  είναι  η  διαχείριση άγχους, το παραγωγικό σύστημα μελέτης και η σωστή αξιοποίηση χρόνου.

Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

Το φροντιστήριο  σκυτάλη  αναλαμβάνει  να  ενημερώσει τους  μαθητές  για τις σχολές  και τα τμήματα  στα  οποία  έχουν  πρόσβαση,  για τα  επαγγελματικά τους  δικαιώματα  και  να τους συμβουλέψει  κατάλληλα  για  τη  συμπλήρωσή  του  μηχανογραφικού  τους  δελτίου, συνδυάζοντας  τις  προοπτικές  της  αγοράς  εργασίας  και  των  επιθυμιών  του  κάθε  μαθητή