Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (Σ.Α.Ν.)

Ιστορική Εξέλιξη Σχολής

Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής ιδρύθηκε το 1946 και  αποτελεί την πρώτηΠαραγωγική Σχολή Αξιωματικών Γυναικών. Οι πρώτες εγκαταστάσεις της Σχολής στεγάζονταν σε ένα κτίριο της Μονής Πετράκη που χρησιμοποιούνταν ως παράρτημα για τις ανάγκες  του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Οι ονομασίες που είχε λάβει  η Σχολή κατά καιρούς, μέχρι και τη σημερινή είναι οι εξής:

Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Στρατού (1946)

Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων “Βασίλισσα Φρειδερίκη” (1953)

Σχολή Αξιωματικών Αδελφών Νοσοκόμων (1971)

Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (1989)

 

Σκοπός

Η αποστολή της Σχολής είναι:

- Να παρέχει εκπαίδευση όπως αυτή προβλέπεται στο νόμο 3187/03.

- Να παρέχει και να αναπτύσσει τις απαιτούμενες αρετές και τη στρατιωτική αγωγή των   σπουδαστών, έτσι ώστε να διαμορφώνει Αξιωματικούς Νοσηλευτές, με ηγετικά προσόντα, στρατιωτική συνείδηση, μόρφωση ανωτάτου επιπέδου, καθώς και κοινωνική, πολιτιστική παιδεία και αγωγή

- Να συμμετέχει σε ερευνητικά-εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες της Πολιτείας που αφορούν σε θέματα νοσηλευτικής επιστήμης και τεχνολογίας

- Να οργανώνει Σχολείο προετοιμασίας αλλοδαπών υποτρόφων στα πλαίσια διακρατικών συμφωνιών

 

Περιγραφή

Η Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής αποτελεί Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα. Οι σπουδαστές αποκτούν όλα τα απαραίτητα εφόδια ώστε να αποφοιτήσουν και να υπηρετήσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις, ως Αξιωματικοί Νοσηλευτές. Η διάρκεια της σχολής είναι 4 χρόνια. Δίνεται η δυνατότητα στους Αξιωματικούς Νοσηλευτές να επιλέξουν  ανάμεσα στις ειδικότητες της Χειρουργικής, Παθολογικής, Ψυχιατρικής και Παιδιατρικής. 

Η εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής χωρίζεται σε δύο (2) κατηγορίες:

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Εφαρμοσμένη Στρατιωτική Εκπαίδευση

 

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει  δύο τμήματα, τη Θεωρητική Εκπαίδευση και την Κλινική Εκπαίδευση. Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση διεξάγεται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στο τμήμα Νοσηλευτικής και οι σπουδαστές της ΣΑΝ έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις με τους υπόλοιπους φοιτητές.

Η Θεωρητική Εκπαίδευση περιλαμβάνει όλη τη θεωρητική προετοιμασία των σπουδαστών στην επιστήμη της Νοσηλευτικής. Ενώ η Κλινική Εκπαίδευση προετοιμάζει στην πρακτική εξάσκηση τους σπουδαστές και για αυτό τον λόγο πραγματοποιείται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και σε Πολιτικά Νοσοκομεία της Επικράτειας. Η Κλινική Εκπαίδευση παρέχειι τη δυνατότητα στους σπουδαστές να εφαρμόσουν τη θεωρία στην πράξη, υπό την επίβλεψη έμπειρων νοσηλευτών.

 

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Στη Στρατιωτική Εκπαίδευση υπάρχουν δύο τμήματα, της Θεωρητικής Εκπαίδευσης και της Πρακτικής Εκπαίδευσης, με τη Θεωρητική Εκπαίδευση να παρέχει τη δυνατότητα στους σπουδαστές να έροθν σε επαφή και να υιοθετήσουν το στρατιωτικό ιδεώδες και πνεύμα. Η Πρακτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει τη καθημερινή σωματική αγωγή και ασκήσεις όπλου, έτσι ώστε οι σπουδαστές να είναι έτοιμοι να αναλάβουν  άμεσα μόνοι τους τη φύλαξη της Σχολής, με περιπολίες και σκοπιές. Στα πλαίσια της Πρακτικής τους Εκπαίδευσης οι σπουδαστές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν το όπλο ενώ πραγματοποιούνται και βολές.

Στους αποφοίτους της σχολής δίνεται η δυνατότητα αρκετών μετεκπαιδεύσεων. Μεταξύ άλλων, η Σχολή Πολέμου Αεροπορίας, η Σχολή Ξένων Γλωσσών, η Σχολή Εθνικής Άμυνας, η Σχολή Κατωτέρων Επιτελών Αεροπορίας, η Σχολή Εφαρμογής Υγειονομικού, η Σχολή Επιτελών Αξιωματικών Ναυτικού.

Πέρα όμως από τα σχολεία των Ενόπλων Δυνάμεων οι Αξιωματικοί Νοσηλευτές έχουν τη δυνατότητα απόκτησης μεταπτυχιακών τίτλων, τόσο σε Ελληνικά Πανεπιστήμια όσο και σε αντίστοιχα  του Εξωτερικού.

 

Στρατιωτική Καριέρα

Οι απόφοιτοι της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής ορκίζονται με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού - Σημαιοφόρου - Ανθυποσμηναγού ανάλογα με το  πως έχουν κατανεμηθεί στα τρία σώματα των Ενόπλων Δυνάμεων, Στρατό Ξηράς, Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία, αντίστοιχα.

 

Διαμονή

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, όλοι οι σπουδαστές διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Σύμφωνα με το κανονισμό της Σχολής προβλέπονται συγκεκριμένες μέρες εξόδου από τη Σχολή και φυσικά με την άδεια του Διοικητή. Συνήθως οι σπουδαστές έχουν έξοδο τη Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και τη Κυριακή το βράδυ, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σπουδαστές που διακρίνονται για την Ακαδημαϊκή τους πορεία, προβλέπεται και έξοδος τη Τετάρτη το απόγευμα. Οι συνολικές άδειες που δικαιούται ένας σπουδαστής είναι τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα 15 ημέρες, Πάσχα 10 ημέρες, Καλοκαίρι 35 ημέρες, περίπου. 

 

Οικονομικά Έξοδα - Απολαβές

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.Επίσης, οι σπουδαστές λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο μισθό μέχρι την στιγμή τησ αποφοίτησης του. 

 

Σημειώσεις

Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 8 χρόνια

Οι Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού που έχουν στη κατοχή τους πτυχίο Ανωτάτης Σχολής και άριστη γνώση κάποιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά - επίπεδο proficiensy) μπορούν να διεκδικήσουν μεταθέσεις στο ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ, με άμεσο αντίκρισμα στις οικονομικές τους απολαβές και στην γενικότερη επαγγελματική τους ανέλιξη.

 

Όλοι οι Αξιωματικοί έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν προϊόντα από τα Στρατιωτικά Πρατήρια, να κάνουν αίτηση δανείου από την υπηρεσία με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς των εμπορικών τραπεζών, καθώς και σε παραθερισμό στις εγκαταστάσεις του στρατού (ΚΑΑΥ)