Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Τ.Υ.Α.)

Ιστορική αναδρομή, εξέλιξη και ταυτότητα της Σχολής

Η Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1949 με αρχική ονομασία Σχολή Τεχνικών Αεροπορίας (ΣΤΑ).Οι εγκαταστάσεις της Σχολής εδρεύουν  στην Αεροπορική Βάση της Δεκέλειας (Δήμος Αχαρνών) και απέχουν από το κέντρο των Αθηνών 18km κατα προσέγγιση. Η Σχολή παραμένει ανεξάρτητη Μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας (ισότιμη με Σμηναρχία) και υπάγεται στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)

 

Σκοπός της Σχολής

Αποστολή της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας, αποτελεί  η άρτια προετοιμασία των σπουδαστών της, ώστε να μπορούν να υπηρετήσουν και να αναλάβουν τα καθήκοντά τους στην Πολεμική Αεροπορία.

 

Περιγραφή της Εκπαίδευσης στη Σχολή

Η διάρκεια φοίτησης της Σχολής είναι τρία χρόνια και η παραμονή στην Πολεμική Αεροπορία θεωρείται υποχρεωτική. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε τρεις (3) κατηγορίες: Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική, Αθλητική.

 

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Έχει ως στόχο την εκπαίδευση των σπουδαστών με γνώσεις και δεξιότητες με βάση την ειδικότητά τους. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση σε εργαστήρια εντός της σχολής. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται χρήση οπτικοακουστικών μέσων όπως Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, τηλεόραση, οθόνες παρουσιάσεων, διαδραστικοί πίνακες και εξομοιωτές πτήσης. Τα διδασκόμενα μαθήματα καθορίζονται με  βάση της ειδικότητας του κάθε σπουδαστή. Επιπρόσθετα προσφέροντα και ειδικά τμήματα για τα μαθήματα Γαλλικών και Αγγλικών ανάλογα με το επίπεδο των σπουδαστών.

 

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συνολικής εκπαιδεύσεως και έχει ως στόχο την πλήρη ενσωμάτωση των σπουδαστών , όσον αφορα στην στρατιωτική πειθαρχία και κουλτούρα, έτσι ώστε να καταστούν άξια στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Η βασική στρατιωτική εκπαίδευση λαμβάνει χώρα μετά την είσοδο των σπουδαστών στη Σχολή με διάρκεια περίπου τέσσερις (4) εβδομάδες, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει βολές, χειμερινές και θερινές διαβιώσεις, πορείες, πεζικές ασκήσεις και  εκπαιδευτικά ταξίδια.

 

Αθλητική Εκπαίδευση

Η Σχολή ευλόγως δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αθλητική Εκπαίδευση των σπουδαστών της καθώς συμβάλλει αποτελεσματικά στην σωστή σωματική διάπλαση και υγιή φυσική κατάσταση. Η Αθλητική Εκπαίδευση διέπει όλη  τη διάρκεια των σπουδών.

 

Ειδικότητα

Οι ειδικότητες που μπορούν να ακολουθήσουν οι σπουδαστές της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας είναι:

- Μηχανοσυνθέτης. Ασχολείται με τη συντήρηση και εξυπηρέτηση αεροσκαφών και ελικοπτέρων. Θα αποτελεί  μέλος πληρώματος σε αεροσκάφη και ελικόπτερα ως Μηχανικός Πτήσεων

- Μηχανικός Μεταφορικών Μέσων & Μηχανημάτων. Ασχολείται με τη συντήρηση των επίγειων μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων υποστήριξης αεροσκαφών.

Ηλεκτρολόγος. Ασχολείται με τη συντήρηση των ηλεκτρικών συστημάτων των αεροσκαφών, οχημάτων, επίγειων μέσων και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Μονάδων

- Οπλουργός. Ασχολείται με τη συντήρηση και εξυπηρέτηση των οπλικών συστημάτων των αεροσκαφών, του φορητού οπλισμού, των αντιαεροπορικών όπλων, καθώς και τη συντήρηση, αποθήκευση και τη μεταφορά πυρομαχικών

- Συντηρητής Αεροπορικών Εγκαταστάσεων. Ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων της Πολεμικής Αεροπορίας

Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικός. Ασχολείται με την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων των συστημάτων των τηλεπικοινωνιών εδάφους και αεροσκαφών, των συστημάτων ναυτιλίας, καθώς επίσης και των πάσης φύσεως ηλεκτρονικών συσκευών της Πολεμικής Αεροπορίας

- Ελεγκτής Αναχαιτίσεων Ασχολείται με την επιτήρηση (μέσω radar) του Εθνικού Εναέριου Χώρου, με την κατεύθυνση και  καθοδήγηση αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας, με τον έλεγχο της Εναέριας Κυκλοφορίας, καθώς και με οπλικά συστήματα αεράμυνας.

Υλικονόμος. Ασχολείται με την εφοδιαστική υποστήριξη, την εξασφάλιση, αποθήκευση και διάθεση όλων των μέσων που απαιτούνται για την διεξαγωγή και υποστήριξη των επιχειρήσεων.

 

Στρατιωτική Καριέρα

Οι απόφοιτοι της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας ορκίζονται με το βαθμό του Σμηνία

Η Στρατιωτική τους καριέρα εξελίσσεται με τη παρακάτω πορεία:

Σμηνίας (3 χρόνια)

Επισμηνίας (3 χρόνια)

Αρχισμηνίας (3 χρόνια)

Ανθυποσμηναγού (4 χρόνια)

 

Οι προαχθέντες στο Βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου, με την προϋπόθεση να είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ.

 

Διαμονή

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, όλοι οι σπουδαστές διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Σύμφωνα με το κανονισμό της Σχολής προβλέπονται συγκεκριμένες μέρες εξόδου από τη Σχολή και φυσικά με την άδεια του Διοικητή. Συνήθως οι σπουδαστές έχουν έξοδο τη Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και τη Κυριακή το βράδυ, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σπουδαστές που διακρίνονται για την Ακαδημαϊκή τους πορεία, προβλέπεται και έξοδο τη Τετάρτη το απόγευμα. Οι συνολικές άδειες που δικαιούται ένας σπουδαστής είναι τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα 15 ημέρες, Πάσχα 10 ημέρες, Καλοκαίρι 35 ημέρες, περίπου. 

 

Οικονομικά Έξοδα - Απολαβές

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, οι σπουδαστές λαμβάνουν έναν μικρό μηνιαίο μισθό μέχρι την στιγμή της αποφοίτησης του.

 

Σημειώσεις

 

Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα πέντε (5) χρόνια