Σχολή Ικάρων(Σ.Ι.)

Ιστορική Εξέλιξη Σχολής

Οι ρίζες της Σχολής τοποθετούνται την εποχή , όπου οι πρώτοι Έλληνες ιπτάμενοι και μηχανικοί, αποφοιτούσαν από τις ανάλογες σχολές της Γαλλίας. Από τη χρησιμοποίηση του πρώτου Ελληνικού Αεροσκάφους (1912) μέχρι και σήμερα, από τη Σχολή Ικάρων έχουν αποφοιτήσει περίπου 2.600 Ιπτάμενοι και 1.200 Μηχανικοί.   

 

Σκοπός

Ο κύριος στόχος της Σχολής Ικάρων είναι να μεταλαμπαδεύσει τη γνώση της αεροπορικής επιστήμης και τεχνολογίας στους σπουδαστές της, καθώς και συναφών θεωρητικών και μη επιστημών. Οι απόφοιτοι της σχολής έχουν υιοθετήσει τις στρατιωτικές αρετές καθώς  και την στρατιωτική και αεροπορική συνείδηση και μόρφωση. Η σχολή τους προετοιμάζει ώστε να καταστούν άξιοι και ικανοί ηγήτορες.

 

Περιγραφή

Η Σχολή Ικάρων υπάγεται στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) και έχει έδρα της την Αεροπορική Βάση Δεκελείας στο Τατόι.   Η Σχολή Ικάρων βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση της Δεκελείας (Τατόϊ). Η Σχολή Ικάρων συμπεριλαμβάνεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας (Α.Σ.Ε.Ι). Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα (4) χρόνια.

Η Σχολή Ικάρων αποτελείται από τρία (3) τμήματα:

- Ιπτάμενων

- Μηχανικών, με την ολοκλήρωση του πρώτου έτους χωρίζονται στις παρακάτω ειδικότητες:

- Μηχανικοί Αεροσκαφών

- Μηχανικοί Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών

- Μηχανικοί Αεροπορικών Εγκαταστάσεων

- Ελεγκτών Αεράμυνας (στη συγκεκριμένη κατηγορία καταλήγουν και οι σπουδαστές που αποτυγχάνουν της Πτητικής Ικανότητας)

 

Η εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Ικάρων διακρίνεται σε Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική, Αθλητική και Πτητική. Η 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους ορίζεται η έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς , η οποία και  λήγει την 31η Αυγούστου, με ενδιάμεσες διακοπές στις εορτές των Χριστουγέννων, Πάσχα και Καλοκαιριού. Το κάθε Εκπαιδευτικό έτος και οργανώνεται σε δύο (2) Ακαδημαϊκά Εξάμηνα.

 

Το προσωπικό της Σχολής Ικάρων αποτελείται από:

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Στρατιωτικό Διδακτικό Προσωπικό (ΣΔΠ)

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Εκπαιδευτικό Προσωπικό με Σύμβαση (ΕΠΣ)

 

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση περιλαμβάνει γνώση κινούμενη σε  πανεπιστημιακό επίπεδο. Στόχος της συγκεκριμένης κατηγορίας είναι οι Αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας να ανταποκριθούν τάχιστα  σε θέματα στρατηγικής, επιστήμης και τεχνολογίας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στη διάρκεια της στρατιωτικής τους καριέρας.

Στόχος της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι να προετοιμάσει τους σπουδαστές με Πανεπιστημιακές γνώσεις και θέματα της ειδικότητας τους. Μεταξύ άλλων οι γνώσεις που αποκτούν οι σπουδαστές αφορούν στις θετικές, εφαρμοσμένες, τεχνολογικές, κοινωνικές και  ανθρωπιστικές επιστήμες.

Τα μαθήματα της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης χωρίζονται στις εξής τρεις (3) κατηγορίες: ειδίκευσης, κοινωνικά, στρατιωτικά.

Οι σπουδαστές μετά το πρώτο (1ο) έτος εντάσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες της Πολεμικής Αεροπορίας σε μια ειδικότητα απο τις εξής:

(Μηχανικών Αεροσκαφών, Μηχανικών Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών και Μηχανικών Αεροπορικών Εγκαταστάσεων)

 

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Στόχος της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης είναι η κατάλληλη προετοιμασία των σπουδαστών και η μύηση τους στη στρατιωτική κουλτούρα, τη στρατιωτική δεοντολογία και πειθαρχία. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει στρατιωτικές ασκήσεις και δοκιμασίες, ασκήσεις διαβίωσης, διάφορες διαλέξεις κτλ. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση ακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής χρονιάς και αξιολογείται ετησίως.

 

Αθλητική Αγωγή

Η αθλητική αγωγή για τους σπουδαστές της Σχολής Ικάρων είναι καθοριστικής σημασίας και συμβαδίζει με την Στρατιωτική. Στόχος είναι η διατήρηση και βελτίωση της φυσικής κατάστασης των σπουδαστών, η οποία τίθεται στο επίκεντρο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

 

Πτητική Εκπαίδευση

Η Πτητική Εκπαίδευση διακρίνεται σε εκπαίδευση εδάφους και εκπαίδευση αέρος.

Η εκπαίδευση στο έδαφος περιλαμβάνει μαθήματα που προετοιμάζουν τους σπουδαστές για τη πτήση, εξομοιωτές πτήσεων, διαλέξεις κτλ.

Από την άλλη μεριά η πτητική εκπαίδευση διακρίνεται σε πέντε (5) συνολικά στάδια εκπαίδευσης:

Το Στάδιο Επιλογής (1ο έτος)

το Αρχικό Στάδιο (2ο έτος, β’ εξάμηνο)

το Προκεχωρημένο Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)

το Επιχειρησιακό Στάδιο (μετά την αποφοίτηση)

 

Σκοπός του Σταδίου Επιλογής είναι η αρχική επιλογή των Ικάρων που είναι κατάλληλοι και έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν ως Ιπτάμενοι. Το Στάδιο Επιλογής πραγματοποιείται το πρώτο 1ο έτος σπουδών και περιλαμβάνει πτήσεις, τόσο ατομικές, με  αεροσκάφος Τ-41, όσο και  συγκυβέρνησης Η συνολική εκπαίδευση δε ξεπερνά τους τέσσερις (4) μήνες.

 

Το Αρχικό Στάδιο αποτελεί την εξοικείωση του σπουδαστή με τις βασικές διαδικασίες και ελιγμούς της πτήσης. Αποτελεί ένα δεύτερο στάδιο ελέγχου καταλληλότητας του Ικάρου. Το συγκεκριμένο στάδιο πραγματοποιείται στο δεύτερο εξάμηνο του δεύτερου έτους. Δίνεται η δυνατότητα στο σπουδαστή εκτός από πτήσεις σε προσομοιωτή στο έδαφος και πτήσεις συγκυβέρνησης να πραγματοποιήσει  και ατομικές πτήσεις με αεροσκάφος Τ-6Α Texan II. Η συνολική διάρκεια εκπαίδευσης του σταδίου δε ξεπερνά τους πεντέμισι μήνες.

 

Στόχος του Προκεχωρημένου Σταδίου είναι η διαμόρφωση αεροπορικής προσωπικότητας με περισσότερες σύνθετες ασκήσεις. Το Στάδιο αυτό πραγματοποιείται μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Ικάρων και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και πτήσεις Μόνος με αεροσκάφος Τ-2 Ε Buckeye (δικινητήριο αεριωθούμενο). Η συνολική διάρκεια είναι περίπου επτά (7) μήνες.

 

Τέλος, το Επιχειρησιακό Στάδιο έχει ως στόχο την απόκτηση απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων σε επιχειρησιακές αποστολές και αντιμετώπιση οποιουδήποτε μαχητικού ή εκπαιδευτικού αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας. Το Στάδιο αυτό πραγματοποιείται μετά την αποφοίτηση από τη Σχολή Ικάρων και μετά το τέλος του Προκεχωρημένου Σταδίου  και περιλαμβάνει πτήσεις συγκυβέρνησης και ατομικές με αεροσκάφος Τ-2 Ε Buckeye (δικινητήριο αεριωθούμενο). Η συνολική διάρκεια είναι περίπου τέσσερις (4) μήνες.

 

 

Η Σχολή δίνει τη δυνατότητα στους αποφοίτους της να εγγραφούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα Πανεπιστημίων της ΗΠΑ, Αγγλίας ή σε σχολεία του ΝΑΤΟ για μετεκπαίδευση πάνω σε θέματα στρατηγικής και τακτικής.

 

Στρατιωτική Καριέρα

Οι απόφοιτοι της Σχολής Ικάρων ορκίζονται με το βαθμό του Ανθυποσμηναγού

Η Στρατιωτική τους καριέρα εξελίσσεται με την παρακάτω διάρθρωση:

Ανθυποσμηναγός (3 έτη)

Υποσμηναγός (4 έτη)

Σμηναγός (5 έτη)

Επισμηναγός (4 έτη)

Αντισμήναρχος (5 έτη)

Σμήναρχος (3 έτη)

Ταξίαρχος (2 έτη)

Υποπτέραρχος (2 έτη)

Αντιπτέραρχος (είναι και ο καταληκτικός βαθμός)

Στρατηγός (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας)

 

Ένας απόστρατος της Πολεμικής Αεροπορίας έως και ένα χρόνο μετά την αποστρατεία του και με προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος του άρθρου 5 του ΠΔ 33/2002 και εφόσον έχει συμπληρώσει τις απαραίτητες ώρες πτήσης έχει το δικαίωμα  να υποβάλλει αίτηση για την απόκτηση Πτυχίου Πολιτικής Αεροπορίας.

 

Διαμονή

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, όλοι οι σπουδαστές διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Σύμφωνα με το κανονισμό της Σχολής προβλέπονται συγκεκριμένες μέρες εξόδου από τη Σχολή και φυσικά με την άδεια του Διοικητή. Συνήθως οι σπουδαστές έχουν έξοδο τη Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και τη Κυριακή το βράδυ, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σπουδαστές που διακρίνονται για την Ακαδημαϊκή τους πορεία, προβλέπεται και έξοδος την Τετάρτη το απόγευμα. Οι συνολικές άδειες που δικαιούται ένας σπουδαστής είναι τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα 15 ημέρες, Πάσχα 10 ημέρες, Καλοκαίρι 35 ημέρες, περίπου. 

 

Οικονομικά Έξοδα - Απολαβές

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.Επίσης, οι σπουδαστές λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο μισθό μέχρι την στιγμή της αποφοίτησης τους.

 

Σημειώσεις

Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 8 χρόνια

Οι απόφοιτοι της σχολής Ευελπίδων ( αυτο που κολλάει εδω) έχουν τη δυνατότητα παράλληλα με τη σχολή τους να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις και να εισαχθούν σε κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Οι Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού που έχουν στη κατοχή τους πτυχίο Ανωτάτης Σχολής και άριστη γνώση κάποιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά - άριστη αποδεδειγμένη γνώση) δύνανται να διεκδικήσουνυν μεταθέσεις στο ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ, με άμεσο αντίκρισμα στις οικονομικές τους απολαβές και στην γενικότερη επαγγελματική τους ανέλιξη.

 

Όλοι οι Αξιωματικοί έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν προϊόντα από τα Στρατιωτικά Πρατήρια, να κάνουν αίτηση δανείου από την υπηρεσία με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς των εμπορικών τραπεζών, καθώς και σε παραθερισμό στις εγκαταστάσεις του στρατού (ΚΑΑΥ)