Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Σ.Ν.Δ.)

Ιστορική Εξέλιξη Σχολής

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων με τη σημερινή της ονομασία και μορφή, εγκαινιάζεται το 1905, επί Πρωθυπουργίας Χαριλάου Τρικούπη. Σημειώνεται ότι η Σχολή κατά τα Δεκεμβριανά, έλαβε μέρος με αρκετές απώλειες, τόσο ανθρώπινες όσο και κτιριακές. Το 1962 ανέλαβε και πάλι το πρόσθετο καθήκον της εκπαιδεύσεως αλλοδαπών Δοκίμων. Τo 1967 της απονεμήθηκε το «Χρυσούν Μετάλλιον» της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1968 αναγορεύθηκε σε Ανωτάτη Σχολή και το 2003/2005 εκσυγχρονίστηκε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. Από τότε και μέχρι σήμερα συνεχίζει να εκπαιδεύει τους μελλοντικούς ηγήτορες Αξιωματικούς του Πολεμικού Ναυτικού.

 

Σκοπός

Ο κύριος στόχος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων είναι εκπαιδεύσει αποτελεσματικά τους σπουδαστές της στις επιχειρησιακές απαιτήσεις που θα κληθούν να υπηρετήσουν στη καριέρα τους στο Πολεμικό Ναυτικό. Η Σχολή τους παρέχει τόσο Ναυτική όσο και Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση.

 

Περιγραφή

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων αποτελεί Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ισότιμο με τα υπόλοιπα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Η έδρα της Σχολής βρίσκεται στο Πειραιά - Χαντζηκυριάκειο.

Η Σχολή Ναυτικών Δοκίμων αποτελείται από δύο τμήματα, Μαχίμων και Μηχανικών, η κατάταξη των σπουδαστών στα οποία, πραγματοποιείται  σύμφωνα με τις επιλογές και τον αριθμό κατάταξης που το έχουν δηλώσει το κάθε τμήμα στο Μηχανογραφικό Δελτίο.

 

Οι σπουδαστές ολοκληρώνουν την εκπαίδευση τους μετά από τέσσερα (4) χρόνια. Οι σπουδαστές για τις πρώτες τέσσερις (4) εβδομάδες ακολουθούν βασική στρατιωτική εκπαίδευση και εν συνεχεία ορκίζονται και πλέον θεωρούνται επίσημα πρωτοετείς Ναυτικοί Δόκιμοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων.

 

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Έχει ως στόχο την εκπαίδευση των σπουδαστών σε τομείς θεωρητικής επιστήμης, τεχνολογίας, ηγεσίας, έτσι ώστε να κριθούν έτοιμοι να στελεχώσουν το Πολεμικό Ναυτικό σε ηγετικές θέσεις.

 

Ναυτική Εκπαίδευση

Η Ναυτική Εκπαίδευση προετοιμάζει σε τεχνικά - στρατιωτικά ζητήματα τους σπουδαστές, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν στη καριέρα τους. Οι σπουδαστές προετοιμάζονται μέσα από εκπαιδευτικούς πλους, οι οποίοι πραγματοποιούνται τόσο κατά τη χειμερινή όσο και τη θερινή περίοδο. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, όπως φρεγάτες, Πλοία Γενικής Υποστήριξης, Ταχέα Περιπολικά Κατευθυνόμενων Βλημάτων, Υποβρύχια, Ναρκαλιευτικά, Ιστιοφόρα.

Η Ναυτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει και την εκπαίδευση σε δύο υπερσύγχρονους προσομοιωτές ναυτιλίας, όπου προσομοιώνουν τις γέφυρες του πλοίου και ότι υπάρχει μέσα σε αυτές.

Τέλος, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο οι σπουδαστές εκτελούν πυρά σε πεδίο βολής.

 

Σχολείο Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων (Σ.Α.Ε.Π)

Το σχολείο παρακολουθεί το σύνολο των Ανθυποπλοιάρχων (Μάχιμων, Μηχανικών και Οικονομικών)κατά το πρώτο έτος σε αυτό το βαθμό. Στόχος του ΣΑΕΠ είναι να αποκτήσουν οι Ανθυποπλοίαρχοι Αξιωματικοί όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να  να ανταπεξέλθουν σε οποιαδήποτε εντολή κληθούν να υπηρετήσουν μελλοντικά.Τέλος, το ΣΑΕΠ προετοιμάζει του Αξιωματικούς για την περαιτέρω επιμόρφωσή τους σε Σχολεία του εσωτερικού και εξωτερικού.

Το ΣΑΕΠ χωρίζεται σε δύο μέρη, το κοινό και το ειδικό. Το κοινό μέρος το παρακολουθούν όλοι ανεξαρτήτως ειδικότητας, ενώ το ειδικό εστιάζει στις λεπτομέρειες της κάθε ειδικότητας ξεχωριστά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στο ΣΑΕΠ είναι η επιτυχής περάτωση του Σχολείου Υποτεταγμένων Αξιωματικών Επιστασιών Πλοίων.

 

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, Υποπλοιάρχου και του Πλωτάρχη τους δίνεται η δυνατότητα να σπουδάσουν στους τομείς Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Ναυπηγίας, Ηλεκτρονικών, Οικονομικών κτλ σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού, όπωςι:

Cranfield University (Μεγάλη Βρετανία)

Harvard University (Η.Π.Α.)

Massachusetts Institute of Texhnology (Η.Π.Α.)

Naval Postgraduate School (Η.Π.Α.)

καθώς και σε Ελληνικά Πανεπιστήμια, όπως:

Πανεπιστήμιο Πειραιά

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

 

Στρατιωτική Καριέρα

Οι απόφοιτοι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) ορκίζονται με το βαθμό του Σημαιοφόρου.

Στο βαθμό του Σημαιοφόρου παραμένουν τρία (3) χρόνια, όπου εκπαιδεύονται σε σχολείο περίπου 5 μήνες σε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα των υλικών του πλοίου που πρόκειται να χειριστούν. Εν συνεχεία, προάγονται στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου, μετά από εκπαίδευση δέκα (10) μηνών για τους μάχιμους Αξιωματικούς και έξι (6) μηνών για τους μηχανικούς Αξιωματικούς.

Στο βαθμό του Ανθυποπλοιάρχου παραμένουν για τέσσερα (4) χρόνια και εκπαιδεύονται σε σχολείο για δέκα (10) μήνες περίπου, φοιτώντας σε σχολές εξειδίκευσης Πυροβολικού - Ναυτιλίας - Συνεννοήσεως - Ηλεκτρονικών κτλ, εκπαιδευόμενοι σε θέματα Επιστασιών Πλοίων, προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα Διευθυντών Επιστασιών Πλοίων.

Στο βαθμό του Υποπλοιάρχου παραμένουν περίπου πέντε (5) χρόνια και εκπαιδεύονται στη Σχολή Επιτελών Αξιωματικών του Ναυτικού στη Ναυτική Σχολή Πολέμου.

Τέλος, στο βαθμό του Πλωτάρχη, οι Αξιωματικοί εκπαιδεύονται στην Διασυμμαχική Σχολή Πολέμου για διάστημα εννέα (9) μηνών και με το πέρας της εκπαίδευσης μπορούν να αναλάβουν διοικητικά καθήκοντα στο Πολεμικό Ναυτικό. Τέλος, έχουν τη δυνατότητα να τοποθετηθούν σε θέσεις στο εξωτερικό, όπως είναι οι Ελληνικές Πρεσβείες και τα Διασυμμαχικά Στρατηγεία.

 

Διαμονή

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, όλοι οι σπουδαστές διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Σύμφωνα με το κανονισμό της Σχολής προβλέπονται συγκεκριμένες μέρες εξόδου από τη Σχολή και φυσικά με την άδεια του Διοικητή. Συνήθως οι σπουδαστές έχουν έξοδο τη Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και τη Κυριακή το βράδυ, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σπουδαστές που διακρίνονται για την Ακαδημαϊκή τους πορεία, προβλέπεται και έξοδος τη Τετάρτη το απόγευμα. Οι συνολικές άδειες που δικαιούται ένας σπουδαστής είναι τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα 15 ημέρες, Πάσχα 10 ημέρες, Καλοκαίρι 35 ημέρες, περίπου. 

 

Οικονομικά Έξοδα - Απολαβές

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης οι σπουδαστές λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο μισθό μέχρι την στιγμή της αποφοίτησης τους.  

 

Σημειώσεις

Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 8 χρόνια

Οι απόφοιτοι της σχολής Ναυτικών Δοκίμων έχουν τη δυνατότητα παράλληλα με τη σχολή τους να συμμετέχουνσε  κατατακτήριες εξετάσεις και να εισαχθούν σε κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

 

Όλοι έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν προϊόντα από τα Στρατιωτικά Πρατήρια, να κάνουν αίτηση δανείου από την υπηρεσία με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς των εμπορικών τραπεζών, καθώς και σε παραθερισμό στις εγκαταστάσεις του στρατού (ΚΑΑΥ)