Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Σ.Μ.Υ.)

Ιστορική Εξέλιξη Σχολής

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών συστάθηκε για πρώτη φορά ως “Προπαρασκευαστικόν Υπαξιωματικών Σχολείον” υπό τη Κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη, στη Κέρκυρα όπου και λειτούργησε μέχρι το 1889 όπου και διαλύθηκε από την ίδια Κυβέρνηση. Η σχολή με το πέρας των χρόνων ανέστελε ή όχι τη λειτουργία της, ανάλογα με τις πολιτικές πεποιθήσεις των Κυβερνώντων της εποχής. Παραμένει όμως ασταμάτητα εν ενεργεία από το 1949 έως και σήμερα. Η σχολή το 1949 λειτούργησε στη Σάμο μέχρι το 1975 όπου και μετεγκαταστάθηκε στα Τρίκαλα όπου λειτουργεί μέχρι και σήμερα.

 

Σκοπός

Κύριο στόχος της Σχολής Μονίμων Υπαγιωματικών (ΣΜΥ) αποτελεί το να εκπαιδεύσει αποτελεσματικά τους σπουδαστές της στις επιχειρησιακές απαιτήσεις που θα κληθούν να φέρουν εις πέρας κατά τη διάρκεια  της καριέρας τους. Η Σχολή τους παρέχει τόσο Στρατιωτική όσο και Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση.

Περιγραφή

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών, σύμφωνα με το Ν.2913/2001, είναι Ανώτερη Στρατιωτική Σχολή Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) και ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών αποτελείται από δύο κύριες κατηγορίες, αυτή των  Διοικητικών και Τεχνικών , καθώς και των υποκατηγοριών τους, των  Όπλων  και Σωμάτων. Οι σπουδαστές κατατάσσονται σε αυτές τις κατηγορίες μετά τη βασική τους εκπαίδευση που διαρκεί περίπου δύο (2) μήνες και ανάλογα με τη προτίμηση τους στο μηχανογραφικό δελτίο.

Η εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών χωρίζεται σε τρεις (3) κατηγορίες:

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Στρατιωτική

Τεχνική

 

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση έχει ως στόχο την επιμόρφωση των σπουδαστών και τη καλλιέργεια της γενικότερης παιδείας τους, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλάβουν τα επαγγελματικά τους καθήκοντα.

 

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Έχει ως στόχο τη προετοιμασία του σπουδαστή ως μαχητή και ως Ηγέτη στρατιωτικών τμημάτων, τόσο σε περίοδο πολέμου όσο και ειρήνης.

 

Τεχνική Εκπαίδευση

Εκπαιδεύει τους σπουδαστές και τους δίνει την απαραίτητη γνώση χρήσης των τελευταίων τεχνολογικών αποκτημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Μερικά από τα μαθήματα που διδάσκονται οι σπουδαστές στα τρία χρόνια είναι:

Αγγλικά

Πληροφορική

Διεθνές δίκαιο

Οργάνωση - διοίκηση

Στρατιωτική Ιστορία

Ανώτερα Μαθηµατικά

Κοινωνιολογία

Ψυχολογία

Μηχανολογία

Ηλεκτροτεχνία

Μηχανές Εσωτερικής Καύσεως

Ηλεκτρικές Μηχανές

Ηλεκτρονικά

Ηλεκτρικές Μετρήσεις

Θερµοδυναµική

Στρατιωτική Καριέρα

Οι απόφοιτοι της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ) ορκίζονται με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία.  Ανθυπασπιστής ορκίζεται μετά από 12 χρόνια θητείας και με το πέρας των βαθμών Λοχία, Επιλοχία, Αρχιλοχία. Ένας Ανθυπασπιστής δύνανται να προαχθεί στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού, ανάλογα με τα προσόντα του, ενώ για τους κατόχους πτυχίου ΑΕΙ καταληκτικός βαθμός στη στρατιωτική τους καριέρα είναι οαυτόςς του του Συνταγματάρχη.

 

Σημειώνεται ότι ένας αριθμός σπουδαστών επιλέγεται για να υπηρετήσει στις Ειδικές Δυνάμεις ως καταδρομείς, πεζοναύτες, βατραχάνθρωποι, αλεξιπτωτιστές. Επίσης δίνεται η ευκαιρία σε ορισμένους να υπηρετήσουν την Αεροπορία Στρατού ως χειριστές και μηχανικοί ελικοπτέρων, καθώς και σε Γραφεία Έρευνας - Πληροφορικής, έχοντας περάσει την ανάλογη εκπαίδευση ως Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

 

Ειδικότητες

Η κατανομή σε πτέρυγες για τους απόφοιτους της σχολής γίνεται με κλήρωση. Η κλήρωση γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η αξιοκρατία των αποτελεσμάτων.

 

Για τα Όπλα οι απόφοιτοι μπορούν να κατανεμηθούν στις ακόλουθες πτέρυγες:

Τεθωρακισμένα

Πεζικό

Πυροβολικό

Μηχανικό

Διαβιβάσεις

Αεροπορία Στρατού

 

Για τα Σώματα οι απόφοιτοι μπορούν να κατανεμηθούν στις ακόλουθες πτέρυγες:

Τεχνικού

Εφοδιασμού - Μεταφορών

Έρευνας - Πληροφορικής

Υλικού Πολέμου

Υγειονομικό

Γεωγραφικό

Στρατιωτικών Γραμματέων

Ταχυδρομικό

Φροντιστών

 

Κάποιες από τις παραπάνω ειδικότητες χρήζουν πρόσθετης εκπαίδευσης μετά την ορκωμοσία τους. Έτσι οι Διοικητικοί σπουδαστές ορκίζονται με το βαθμό του Μόνιμου Λοχία μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους στη ΣΜΥ και στη συνέχεια εκπαιδεύονται στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων, όπου εν συνεχεία τοποθετούνται σε διοικητικές θέσεις. Επίσης, οι Τεχνικοί συνεχίζουν την εκπαίδευση τους στις Σχολές Εφαρμογής Όπλων και Σωμάτων και εν συνεχεία τοποθετούνται σε μονάδες με κύρια δραστηριότητα την επισκευή και συντήρηση αρμάτων, οχημάτων, οπλισμού και λοιπών υλικών.

 

Διαμονή

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, όλοι οι σπουδαστές διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Σύμφωνα με το κανονισμό της Σχολής προβλέπονται συγκεκριμένες μέρες εξόδου από τη Σχολή και φυσικά με την άδεια του Διοικητή. Συνήθως οι σπουδαστές έχουν έξοδο τη Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και τη Κυριακή το βράδυ, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σπουδαστές που διακρίνονται για την Ακαδημαϊκή τους πορεία, προβλέπεται και έξοδος τη Τετάρτη το απόγευμα. Οι συνολικές άδειες που δικαιούται ένας σπουδαστής είναι τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα 15 ημέρες, Πάσχα 10 ημέρες, Καλοκαίρι 35 ημέρες, περίπου. 

 

Οικονομικά Έξοδα - Απολαβές

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, οι σπουδαστές λαμβάνουν έναν μικρό μισθό μέχρι την στιγμή της αποφοίτησης τους.

 

Σημειώσεις

Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 8 χρόνια

Οι απόφοιτοι της σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών έχουν τη δυνατότητα παράλληλα με τη σχολή τους να συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις και να εισαχθούν σε κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Οι απόφοιτοι της σχολής έχοντας υπηρετήσει ένα τουλάχιστον χρόνο το σώμα, έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξετάσεις και να εισαχθούν στη Σχολή Ευελπίδων, σε επιλεγμένη ύλη, η οποία ορίζεται απο τη Σχολή Ευελπίδων.

 

Όλοι οι Υπαξιωματικοί έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν προϊόντα από τα Στρατιωτικά Πρατήρια, να κάνουν αίτηση δανείου από την υπηρεσία με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς των εμπορικών τραπεζών, καθώς και σε παραθερισμό στις εγκαταστάσεις του στρατού (ΚΑΑΥ)