Στρατιωτικές Σχολές Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)

Ιστορική Εξέλιξη Σχολής

Η ιστορία της σχολή έθεσε τις ρίζες της, ουσιαστικά από το 1863, όταν επιβάλλεται η πλήρης αφομοίωση των στρατιωτικών ιατρών στις τάξεις των αξιωματικών. Μέχρι τότε οι γιατροί υπηρετούσαν ως στρατιωτικοί υπάλληλοι.

Το 1911 αποφασίζεται η δημιουργία Στρατιωτικής Σχολής στα πρότυπα της Στρατιωτικής Σχολής της Λυών στη Γαλλία, σχολή που στέλνονταν για εκπαίδευση οι Έλληνες Αξιωματικοί.

Σημαντική στιγμή στην ιστορία της σχολής είναι το έτος 1989 όπου εισέρχεται για πρώτη φορά γυναίκα στη σχολή. Το 1981 το στρατόπεδο Κώττα, διαχωρίζεται και το ένα μέρος αυτού ονομάζεται Στρατόπεδο Λοχαγού Ιατρού Φωκά όπου και εκεί στεγάζεται η ΣΣΑΣ μέχρι και σήμερα.

 

Σκοπός

Ο κύριος σκοπός της σχολής είναι να προετοιμάσει τους σπουδαστές της, τόσο επιστημονικά όσο και στρατιωτικά ώστε να καλύψουν καίριες θέσεις Αξιωματικών στους εξής κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων:

Υγειονομικού (Ιατροί, Κτηνίατροι, Οδοντίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι)

Οικονομικού

Στρατολογικού - Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων (ΣΣΝΣ)

 

Περιγραφή

Οι σπουδαστές της ΣΣΑΣ, από τη πρώτη μέρα στη σχολή έχουν δύο ιδιότητες αυτή του φοιτητή και αυτή του στρατιωτικού. Η σχολή αποτελείται από δύο πτέρυγες:

Πτέρυγα Υγειονομικού

Πτέρυγα άλλων σωμάτων

 

Πτέρυγα Υγειονομικού

Περιλαμβάνει τα τμήματα: Ιατρικού, Οδοντιατρικού, Φαρμακευτικού, Κτηνιατρικού και Ψυχολόγων. Σε όλα αυτά τα τμήματα οι μαθητές έχουν πρόσβασή από το τρίτο (3ο) πεδίο εκτός από της Ψυχολογία που η πρόσβαση γίνεται από το πρώτο (1ο) πεδίο. ( αυτό μήπως μας δυσκολέψει οταν αλλάξει το σύστημα με τα πεδία)

 

Πτέρυγα άλλων Σωμάτων

Περιλαμβάνει τα τμήματα Στρατολογικού και Οικονομικού τα οποία ανήκουν στο πρώτο (1ο) πεδίο και πέμπτο (5ο) πεδίο, αντίστοιχα.

 

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Προσφέρεται στους σπουδαστές σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ). Οι σπουδαστές ανάλογα με την ειδικότητα τους παρακολουθούν τα αντίστοιχα τμήματα (Ιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Ψυχολογία, Νομική, Οικονομικές Επιστήμες). Τονίζεται ότι το πρόγραμμα των σπουδαστών της ΣΣΑΣ δεν τροποποιείται αλλά παρακολουθούν το ίδιο ακριβώς με αυτό των φοιτητών των αντίστοιχων τμημάτων του ΑΠΘ.

 

Τμήματα Σ.Σ.Α.Σ Έτη Σπουδών

Ψυχολογικό 4

Στρατολογικό 4

Ιατρικό 6

Φαρμακευτικό 5

Κτηνιατρικό 5

Οδοντιατρικό 5

Οικονομικό 4

 

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Όπως έχει αναφερθεί στη βασική εκπαίδευση των σπουδαστών περιλαμβάνεται και η Στρατιωτική Εκπαίδευση. Πραγματοποιείται παράλληλα με την πανεπιστημιακή, σε ώρες και μέρες που δεν υπάρχουν υποχρεώσεις στο Πανεπιστήμιο. Στη Στρατιωτική Εκπαίδευση περιλαμβάνεται επίσης και η θερινή κατασκηνωτική διαβίωση που λαμβάνει χώρα μετά το πέρας των θερινών εξετάσεων του Πανεπιστημίου, διάρκειας 3 εβδομάδων. Η ολοκλήρωση της κατασκηνωτικής διαβίωσης βρίσκει τους σπουδαστές με την καλοκαιρινή τους άδεια.

 

Συμπληρωματική Εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και επιμορφωτικά σεμινάρια - στρατιωτικά μαθήματα, που παρέχονται ως συνεπικουρικά των σπουδών και εκπαίδευσής τους. Τα συγκεκριμένα μαθήματα μεταξύ άλλων είναι Στρατιωτικό Ποινικό Δίκαιο, Θέματα Διοιηκητικής Μέριμνας, Οργάνωση του Υγειονομικού σε συνθήκες εκστρατείας, Βιολογικά - Χημικά Όπλα, Ηγεσία κτλ

 

Σε αυτό το σημείο θα ήταν παράλειψη να μην σημειωθεί οτι οι υποψήφιοι σπουδαστές της ΣΣΑΣ ότι θα είναι επιφορτισμένοι με τις γνωστές “υπηρεσίες”, που περιλαμβάνουν σκοπιές, όργανα υπηρεσίας και εν γένει κάθε υποχρέωση της στρατιωτικής τους ιδιότητας.

 

Στρατιωτική Καριέρα

Οι απόφοιτοι της ΣΣΑΣ ορκίζονται αρχικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και στη συνέχεια στη σχολή ορκίζονται με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού - Ανθυποσμηναγού - Σημαιοφόρου.

Κατά το πρώτο (1ο) έτος σπουδών οι σπουδαστές υποβάλουν δήλωση επιθυμίας Κλάδου και η τελική κατανομή γίνεται για τους Ιατρούς, Οδοντιάτρους, Κτηνιάτρους στο πέμπτο (5ο) έτος φοίτησης ενώ για τους Ψυχολόγους και Οικονομικούς στο τέταρτο (4ο) έτος φοίτησης.

Οι απόφοιτοι από τη Σχολή κατανέμονται στα τρία Σώματα του Στρατού (Στρατός Ξηράς, Αεροπορία, Ναυτικό) ανάλογα με:

το βαθμό των σπουδαστών στα Ακαδημαϊκά μαθήματα

τα στρατιωτικά τους προσόντα

Σημειώνεται ότι οι πρώτοι στη κατάταξη έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν το σώμα που επιθυμούν ενώ για τους υπόλοιπους διενεργείται κλήρωση.

 

Οι τελικοί βαθμοί που μπορούν να πάρουν οι Αξιωματικοί απόφοιτοι της ΣΣΑΣ είναι οι εξής:

Ιατροί - Οικονομικοί: Υποστράτηγος, Υποναύαρχος, Υποπτέραρχος

Στρατολόγοι - Στρατιωτικοί Νομικοί Σύμβουλοι: Υποστράτηγος

Οδοντίατροι, Κτηνίατροι, Φαρμακοποιοί, Ψυχολόγοι: Ταξίαρχος, Αρχιπλοίαρχος

 

Διαμονή

Οι σπουδαστές, κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Σύμφωνα με το κανονισμό της Σχολής προβλέπονται συγκεκριμένες μέρες εξόδου από τη Σχολή και φυσικά με την άδεια του Διοικητή. Συνήθως οι σπουδαστές έχουν έξοδο τη Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και τη Κυριακή το βράδυ, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σπουδαστές που διακρίνονται για την Ακαδημαϊκή τους πορεία, προβλέπεται και έξοδος την Τετάρτη το απόγευμα. Οι συνολικές άδειες που δικαιούται ένας σπουδαστής είναι τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα 15 ημέρες, Πάσχα 10 ημέρες, Καλοκαίρι 35 ημέρες, περίπου.

 

Οικονομικά Έξοδα - Απολαβές

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο, καθώς επίσης οι σπουδαστές λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο μισθό μέχρι στην στιγμή της αποφοίτησης τους.  Τέλος, σημειώνεται ότι σε όλους τους σπουδαστές της σχολής παρέχεται πλήρης ιατροφαρμακευτική φροντίδα και κάλυψη.

 

Σημειώσεις

Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 8 χρόνια

Οι απόφοιτοι της σχολής ευελπίδων(;;;) έχουν τη δυνατότητα παράλληλα με τη σχολή τους να συμμετέχουν σε  κατατακτήριες εξετάσεις και να εισαχθούν σε κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Οι Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού που έχουν στη κατοχή τους πτυχίο Ανωτάτης Σχολής και άριστη γνώση κάποιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά - επίπεδο proficiensy) μπορούν να διεκδικίσουν μεταθέσεις στο ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ, με άμεσο αντίκρισμα στις οικονομικές τους απολαβές και στην γενικότερη εμπειρία της καριέρας τους.

Όλοι οι Αξιωματικοί έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν προϊόντα από τα Στρατιωτικά Πρατήρια, να κάνουν αίτηση δανείου από την υπηρεσία με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς των εμπορικών τραπεζών, καθώς και σε παραθερισμό στις εγκαταστάσεις του στρατού (ΚΑΑΥ)

 

Σ.Σ.Α.Σ. Στρατολογικό Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων

Το Στρατολογικό Σώμα των Ενόπλων Δυνάμεων ασχολείται με την στρατολόγηση και τη θητεία όλων των Ελλήνων πολιτών και είναι υπεύθυνο για την κάλυψη των αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο σε περίοδο ειρήνης, όσο και σε πολέμου. Οι σπουδαστές του Στρατολογικού Τμήματος πραγματοποιούν την εκπαίδευση τους στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. και η φοίτηση τους είναι τετραετής.

Οι απόφοιτοι του τμήματος υπηρετούν συνήθως τα Στρατολογικά Γραφεία, τα οποία βρίσκονται σε κάθε πρωτεύουσα νομού. Επιπρόσθετα, θέσεις για τους συγκεκριμένους αποφοίτους υπάρχουν στα επιτελεία των τριών κλάδων Ενόπλων Δυνάμεων, στο Γενικό Επιτελείο και στη Προεδρία της Δημοκρατίας.

Οι Αξιωματικοί του Στρατολογικού Τμήματος ορκίζονται με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού, ενώ η καριέρα τους ολοκληρώνεται με το βαθμό του Υποστράτηγου.

 

Σ.Σ.Α.Σ. Ιατρικό

Οι σπουδές για τους σπουδαστές του Ιατρικού Σ.Σ.Α.Σ. δεν έχουν καμία διαφορά με του αυτή των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

Η διάρκεια σπουδών είναι έξι (6) χρόνια και ολοκληρώνεται σε 12 εξάμηνα. Μεταξύ των θεωρητικών μαθημάτων, τα οποία διακρίνονται σε υποχρεωτικής παρακολούθησης και μη, οι σπουδαστές καλούνται σε φροντιστηριακές, κλινικές και εργαστηριακές ασκήσεις. 

Οι απόφοιτοι του Ιατρικού Τμήματος της ΣΣΑΣ ορκίζονται αρχικά στο ΑΠΘ και στη συνέχεια στη Σχολή, ορκίζονται με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού - Ανθυποσμυναγού - Σημαιοφόρου - Ανθυπαστυνόμου Β’. Μετά την ορκομωσία τους ακολουθεί εκπαίδευση για ένα χρόνο περίπου σε Σχολεία, ώστε στη συνέχεια να είναι σε θέση να αναλάβουν πλήρως τα καθήκοντα τους.

Τέλος, και αφού ολοκληρωθεί η εκπαίδευση στα Σχολεία, οι Αξιωματικοί πλέον μπορούν να διαλέξουν την ειδικότητα τους, μέσω γραπτών και προφορικών εξετάσεων. Οι ιατρικές ειδικότητες καθορίζονται κάθε φορά από την ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και σύμφωνα με τις ανάγκες που έχει το κάθε σώμα.

Η λήψη της ειδικότητας δε διαφέρει από τις πολιτικές ιατρικές σχολές, καθώς οι Στρατιωτικοί Ιατροί εφαρμόζουν την πρακτική τους άσκηση στα στρατιωτικά νοσοκομεία και στη συνέχεια σε κάποιο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο , τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Εξωτερικό.

 

Οι απόφοιτοι του Ιατρικού τμήματος κατανέμονται στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό) αλλά και στην Ελληνική Αστυνομία κατά το 5ο έτος φοίτησής τους, με συγκεκριμένη διαδικασία και κανόνες.

 

Σ.Σ.Α.Σ. Κτηνιατρικό

Οι σπουδές του Κτηνιατρικού Σ.Σ.Α.Σ. δεν διαφέρει σε τίποτα με αυτή των πολιτικών ιατρικών σπουδών και σίγουρα με αυτή των υπολοίπων σπουδαστών της Σ.Σ.Α.Σ άλλων ειδικοτήτων. Η διάρκεια των σπουδών είναι πέντε (5) χρόνια, ενώ στο τελευταίο εξάμηνο γίνεται λήψη της ειδικότητας:

Κτηνιατρική των ζώων συντροφιάς

Κτηνιατρική των παραγωγικών ζώων

Τεχνολογία και υγιεινή των τροφίμων

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η Κτηνιατρική Σχολή του ΑΠΘ είναι η μόνη θετικά αξιολογημένη Πανεπιστημιακή Σχολής της Ελλάδας από εξωτερικούς - ανεξάρτητους κριτές. Πιο συγκεκριμένα η σχολή αξιολογήθηκε θετικα από επιτροπή εμπειρογνωμόνων της E.A.E.V.E. (European Association of Establishment for Veterinary Education).

Ως προς την εκαπιδευτική έκφανση της Σχολής, η Κτηνιατρική θεωρείται μία από τις πιο δύσκολες σχολές καθώς διαθέτει και ένα αρκετά απαιτητικό και πολυάριθμο κορμό μαθημάτων ανά εξάμηνο. Οι Στρατιωτικοί Κτηνίατροι, υπηρετούν και στους τρεις κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων (Στρατό Ξηράς, Πολεμική Αεροπορία, Πολεμικό Ναυτικό)

Οι Κτηνιατικές Μονάδες των Ενόπλων Δυνάμεων είναι:

Το Κέντρο Βιολογικών Ερευνών Στρατού, στην Αθήνα

Το Γ’ Κτηνιατρικό Νοσοκομείο, στη Θεσσαλονίκη

Το Κέντρο Εκπαιδεύσεως Νοσηλείας Κτηνιατρικού, στη Λάρισα

Αποσπάσματα Κτηνιατρικής Υποστήριξης, στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Σούδα, Τρίπολη, Ιωάννινα, Κοζάνη

Κέντρο Εκπαιδεύσεως Φρουρών Σκύλων, στην Αθήνα

Διοικητικές θέσεις Επιτελείων Σχηματισμών, που οργανώνει το Κτηνιατρικό έργο της περιοχής ευθύνης

 

Τι πραγματικά περιλαμβάνει η κτηνιατρική υπηρεσία;

Έλεγχος τροφών και νερών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία είναι υπεύθυνη για τον εργαστηριακό έλεγχο όλων των τροφίμων, των νερών και των ποτών που καταναλώνονται από τις Ένοπλες Δυνάμεις. Συγκεκριμένα οι Αξιωματικοί της  υπηρεσίας είναι υπεύθυνοι για μια σειρά έργων, όπως για παράδειγμα, επιθεωρήσεις στη παραγωγική τροφίμων, επιθεωρήσεις στις εγκαταστάσεις προμηθευτών, επιθεωρήσεις στα μέρη αποθήκευσης των τροφών όπως ψυγεία αποθήκες κτλ. Επίσης, είναι υπεύθυνοι για τις τροφές των σκύλων - φυλάκων, πραγματοποίηση ελέγχου καταλληλότητας νερού κολύμβησης (θάλασσας & πισίνας)

Στρατιωτικοί σκύλοι - φρουροί. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα παρατηρείται η χρήση σκύλων στη φρούρηση ορισμένων χημείων???. Οι Αξιωματικοί της Κτηνιατρικής Διεύθυνσης είναι υπεύθυνοι για την επιλογή των σκύλων και τη προμήθειας τους από το εξωτερικό. Συμμετέχουν ενεργά στην εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση των σκύλων, καθώς και στην αναπαραγωγή τους. Τέλος, οι συγκεκριμένοι Αξιωματικοί είναι υπεύθυνοι για την υγεία τους. Σημειώνεται ότι στην Πολεμική Αεροπορία οι Κτηνίατροι είναι υπεύθυνοι για τα γεράκια που ανήκουν στο σώμα της Αεροπορίας, η χρήση των οποίων  είναι απαραίτητη για την απομάκρυνση των πτηνών από το χώρο του αεροδρομίου. Το κύριο είδος γερακιιών που χρησιμοποιεί η Πολεμική μας Αεροπορία είναι ο “Πετρίτης” και πλέον η εκτροφή και η προμήθεια γίνεται και από Ελλάδα και όχι μόνο από το εξωτερικό, όπως συνέβαινε παλαιότερα.

 

Σ.Σ.Α.Σ. Οδοντιατρικό

Ο Στρατιωτικός Οδοντίατρος έχει ως κύρια αποστολή του την οδοντιατρική υποστήριξη των Ενόπλων Δυνάμεων τόσο σε περίοδο ειρήνης, όσο και πολέμου. Βασικός στόχος των οδοντιάτρων Αξιωματικών είναι η παροχή πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης στο Στρατιωτικό Προσωπικό, και η συμμετοχή τους στα προσφερόμενα προγράμματα έρευνας και ασκήσεων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι οδοντίατροι Αξιωματικοί τοποθετούνται στο Στρατό Ξηράς σε Στρατιωτικά Νοσοκομεία, Κινητές Οδοντιατρικές Μονάδες, Ανεξάρτητους Λόχους Υγειονομικού, Τάγματα Υγειονομικού. Στο σώμα της Πολεμικής Αεροπορίας τοποθετούνται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (Γ.Ν.Α.), στο Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι.) και σε Υγειονομικές Υπηρεσίες της Πολεμικής Αεροπορίας. Τέλος, στο Πολεμικό Ναυτικό οι Αξιωματικοί τοποθετούνται στα Ναυτικά Νοσοκομεία της Αθήνας, Πειραιά, Σαλαμίνας και Κρήτης.

 

Σ.Σ.Α.Σ. Οικονομικό

Η αποστολή του Σώματος διακρίνεται σε δημοσιονομική, ελεγκτική και χρηματοοικονομική.

Δημοσιονομική Αποστολή. Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί είναι υπεύθυνοι για την εποπτεία και εισήγηση της τήρησης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των δημοσιονομικών κανόνων στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Ελεγκτική Αποστολή.  Συνίσταται στην εφαρμογή του Οικονομικού Ελέγχου επί των οικονομικολογιστικών πράξεων των Υπηρεσιών και οργάνων οικονομικής μέριμνας και λογιστικού των Ενόπλων Δυνάμεων. Η Ελεγκτική Αποστολή εξασφαλίζει τη νομιμότητα και τη κανονικότητα όλων των πληρωμών, τη διάθεση και ανάλωση των υλικών και των εφοδίων, την πληρότητα όλων των δικαιολογητικών.

Χρηματοοικονομική Αποστολή. Έχει ως σκοπό την εξασφάλιση των απαιτούμενων χρηματικών διαθέσιμων για τη λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων. Αναλύει και διαχειρίζεται τα κέρδη των εκμεταλλεύσεων ιδίων πόρων.

Οι Οικονομικοί Αξιωματικοί τοποθετούνται σε Σχηματισμούς, σε Μονάδες των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και σε οποιαδήποτε άλλη θέση κρίνονται απαραίτητοι ώστε να επιβλέπουν και να ελέγχουν την εφαρμογή της οικονομικής πολιτικής των Ενόπλων Δυνάμεων.

 

Σ.Σ.Α.Σ. Φαρμακευτικό

Οι σπουδαστές της Φαρμακευτικής ΣΣΑΣ εκπαιδεύονται μαζί με τους φοιτητές του αντίστοιχου τμήματος φαρμακευτικής του ΑΠΘ, καθώς το πρόγραμμα σπουδών δε διαφέρει σε τίποτα.

Στρατός Ξηράς. Οι φαρμακοποιοί του Στρατού Ξηράς απασχολούνται στις μονάδες εφοδιασμού και στις διάφορες Υγειονομικές Μονάδες. Οι Υγειονομικές Μονάδες είναι:

441 Αποθήκη Βάσης Υγειονομικού (441 ΑΒΥΥ) στη Βάρη Αττικής, μια από τις πιο σύγχρονες βάσης του Υγειονομικού Σώματος. Οι κύριες δραστηριότητες των φαρμακοποιών στη συγκεκριμένη βάση είναι ο ανεφοδιασμός υγειονομικών υλικών, προμήθεια και ανακατασκευή υγειονομικών μηχανημάτων.

421 Προκεχωρημένη Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού (421 ΠΑΥΥ) της πρώτης Στρατιάς

Φαρμακεία Υγειονομικών Μονάδων, εκ των οποίων α μεγαλύτερα εδρεύουν  στο 401 και 424 Γενικά Στρατιωτικά Νοσοκομεία, ενώ υφίστανται και σε μικρότερες μονάδες.

Πολεμική Αεροπορία. Στην Πολεμική Αεροπορία η τοποθέτηση των  Στρατιωτικών Φαρμακοποιών πραγματοποιείται  στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) στην Αττική, και στο 201 Κέντρο Εφοδιασμού Αεροπορίας (201 ΚΕΦΑ)

Πολεμικό Ναυτικό. Οι Στρατιωτικοί Φαρμακοποιοί του Πολεμικού Ναυτικού υπηρετούν στα φαρμακεία των Ναυτικών Νοσοκομείων Αθήνας, Σαλαμίνας και Κρήτης και στα αντίστοιχα φαρμακεία της Φρουράς τους και στο Κέντρο Εφοδιασμού Ναυτικού (ΚΕΦΝ)

 

Σ.Σ.Α.Σ. Ψυχολογικό

Οι Στρατιωτικοί Ψυχολόγοι έχουν ως αποστολή την ψυχοτεχνική αξιολόγηση του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων καθώς και την ψυχολογική τους υποστήριξη.

 

Σήμερα, η ψυχολογική υποστήριξη έχει επεκταθεί και παρέχεται και στους απόστρατους αλλά και στα μέλη των οικογενειών των στρατιωτικών στελεχών.