Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών (Σ.Υ.Δ.)

Ιστορική Εξέλιξη Σχολής

Η Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών, ιδρύθηκε και λειτούργησε στις 6 Οκτωβρίου του 1954 στο Αεροδρόμιο ΣΕΔΕΣ της Θεσσαλονίκης. Από το 1954 μέχρι και σήμερα έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 2.199 Υπαξιωματικοί.

 

Σκοπός

Στόχος της Σχολής Υπαξιωματικών Διοικητικών είναι η παραγωγή Υπαξιωματικών αντίστοιχων ειδικοτήτωνικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στα καθήκοντά τους κατά τη διάρκεια της καριέρας τους στη Πολεμική Αεροπορία.

 

Περιγραφή

Η έδρα της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Διοικητικών βρίσκεται στην Αεροπορική Βάση του ΣΕΔΕΣ Θεσσαλονίκη, στο δήμο Θέρμης.

Η διάρκεια φοίτησης της Σχολής είναι τρία χρόνια και η υποχρεωτική παραμονή στην Πολεμική Αεροπορία είναι πέντε (5) χρόνια. Η εκπαίδευση διακρίνεται σε τρεις (3) κατηγορίες: Ακαδημαϊκή, Στρατιωτική, Αθλητική.

 

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Έχει ως στόχο την εκπαίδευση των σπουδαστών με γνώσεις και δεξιότητες με βάση την ειδικότητά τους. Τα μαθήματα περιλαμβάνουν τόσο θεωρητική όσο και πρακτική εκπαίδευση σε εργαστήρια εντός της σχολής. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων γίνεται χρήση οπτικοακουστικών μέσων όπως Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, τηλεόραση, οθόνες παρουσιάσεων, διαδραστικοί πίνακες, εξομοιωτές πτήσης. Τα διδασκόμενα μαθήματα χωρίζονται βάσει της ειδικότητας του κάθε σπουδαστή, καθώς επίσης διαφορετικά τμήματα παρέχονται για τα μαθήματα Γαλλικών και Αγγλικών ανάλογα με το επίπεδο των σπουδαστών.

 

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Η Στρατιωτική Εκπαίδευση διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια της συνολικής εκπαιδεύσεως και έχει ως στόχο την αφομοίωση από τους σπουδαστές την στρατιωτική πειθαρχία και κουλτούρα, έτσι ώστε να καταστούν άξια στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας. Μετά την είσοδο των σπουδαστών στη Σχολή, αρχίζει η βασική στρατιωτική εκπαίδευση με διάρκεια περίπου τέσσερις (4) εβδομάδες. Η Στρατιωτική Εκπαίδευση μεταξύ άλλων περιλαμβάνει βολές, χειμερινές και θερινές διαβιώσεις, πορείες, πεζικές ασκήσεις, εκπαιδευτικά ταξίδια.

 

Αθλητική Εκπαίδευση

Η Σχολή όπως είναι εύλογο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην Αθλητική Εκπαίδευση των σπουδαστών της καθώς συμβάλλει αποτελεσματικά στην ορθή σωματική διάπλαση και υγεία τους. Η Αθλητική Εκπαίδευση διαρκεί καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών.

 

Ειδικότητα

Οι ειδικότητες που μπορούν να ακολουθήσουν οι σπουδαστές της Σχολής Υπαξιωματικών Διοίκησης είναι:

Στρατολόγος. Στελεχώνει τα τμήματα - γραφεία προσωπικού των διαφόρων υπηρεσιών και μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας και χειρίζονται θέματα Στρατιωτικού Προσωπικού και εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας.

Μετεωρολόγος. Ασχολείται με την παρατήρηση και την ενημέρωση του καιρού.

Αμύνης Αεροδρομίων. Ασχολείται με την χρήση και συντήρηση σύγχρονων αντιαεροπορικών συστημάτων καθώς και με την οργάνωση του συστήματος φρούρησης αεροδρομίων.

Ταμειακός. Ασχολείται με θέματα διαχείρισης οικονομικού

Πληροφοριών. Ασχολείται με την συλλογή, διαχείριση και επεξεργασία πληροφοριών για την υποστήριξη και διεξαγωγή επιχειρήσεων.

 

Στρατιωτική Καριέρα

Οι απόφοιτοι της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας ορκίζονται με το βαθμό του Σμηνία

Η Στρατιωτική τους καριέρα εξελίσσεται με τη παρακάτω πορεία:

Σμηνίας (3 χρόνια)

Επισμηνίας (3 χρόνια)

Αρχισμηνίας (3 χρόνια)

Ανθυποσμηναγού (4 χρόνια)

 

Όταν προαχθεί στο Βαθμό του Ανθυποσμηναγού, μπορούν να εξελιχθούν μέχρι και το βαθμό του Σμηνάρχου, με την προϋπόθεση να είναι κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ.

 

Διαμονή

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, όλοι οι σπουδαστές διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Σύμφωνα με το κανονισμό της Σχολής προβλέπονται συγκεκριμένες μέρες εξόδου από τη Σχολή και φυσικά με την άδεια του Διοικητή. Συνήθως οι σπουδαστές έχουν έξοδο τη Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και τη Κυριακή το βράδυ, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σπουδαστές που διακρίνονται για την Ακαδημαϊκή τους πορεία, προβλέπεται και έξοδος τη Τετάρτη το απόγευμα. Οι συνολικές άδειες που δικαιούται ένας σπουδαστής είναι τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα 15 ημέρες, Πάσχα 10 ημέρες, Καλοκαίρι 35 ημέρες, περίπου. 

 

Οικονομικά Έξοδα - Απολαβές

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο. Επίσης, οι σπουδαστές λαμβάνουν μένα μικρό μηνιαίο μισθό μέχρι την στιγμή της αποφοίτησης τους.

 

Σημειώσεις

 

Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα πέντε (5) χρόνια