Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων(Σ.Σ.Ε.)

Ιστορική Εξέλιξη Σχολής

Η Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (Σ.Σ.Ε.) αποτελεί το Ανώτατο Στρατιωτικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Σ.Ε.Ι) του Ελληνικού Στρατού Ξηράς. Η Σχολή ιδρύθηκε το 1828, με πρώτη έδρα το Ναύπλιο, με διάταγμα του Ιωάννη Καποδίστρια. Η σχολή μέχρι τη τελική της μεταφορά στη σημερινή της έδρα στη Βάρη (από το 1982), διένυσε ένα αρκετά μεγάλο διάστημα στις εγκαταστάσεις του σημερινού Πρωτοδικείου Αθηνών. 

 

Σκοπός

Ο κύριος στόχος της σχολής Ευελπίδων είναι να προετοιμάσει τους μελλοντικούς μόνιμους Αξιωματικούς του Ελληνικού Στρατού. Μέλημα της σχολής να αποκτήσουν όλοι οι Ευέλπιδες Ανωτάτη στρατιωτική μόρφωση, κουλτούρα και παιδεία, ώστε να είναι έτοιμοι να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στην ηγεσία του Ελληνικού Στρατού.

 

Περιγραφή

Η σχολή Ευελπίδων αποτελείται από δύο κύριες ειδικότητες, αυτές των Όπλων και Σωμάτων. Οι σπουδαστές κατανέμονται σε μία από τις δύο σύμφωνα με τα μόρια και τη κατάταξη στις προσωπικές τους επιλογές τους στο μηχανογραφικό δελτίο που έχουν συμπληρώσει. Το πρόγραμμα σπουδών παραμένει ίδιο και για τις δύο ειδικότητες για τα τρία (3) πρώτα χρόνια σπουδών, ενώ υπάρχει διαχωρισμός στο τέταρτο (4ο) έτος. Η διάρκεια εκπαίδευσης στη Σχολή Ευελπίδων έχει οριστεί με τέσσερα (4) έτη.

Η εκπαίδευση των σπουδαστών της Σχολής Ευελπίδων χωρίζεται σε τρεις (3) κατηγορίες:

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Εφαρμοσμένη Στρατιωτική Εκπαίδευση

Σωματική Αγωγή

 

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει Μαθήματα Στρατιωτικού ενδιαφέροντος και μαθήματα γενικής Ακαδημαϊκής μόρφωσης, καλύπτοντας το 50% περίπου του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης. Ο κύριος στόχος της Ακαδημαϊκής Εκπαίδευσης είναι να παρέχει στους σπουδαστές την απαραίτητη επιστημονική και τεχνική μόρφωση που θα απαιτηθεί στη Στρατιωτική τους καριέρα.

Τα μαθήματα διδάσκονται από στρατιωτικούς εκπαιδευτικούς και καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Ελληνικών Πανεπιστημίων και ΑΤΕΙ. Ενδεικτικά τα μαθήματα που παρακολουθούν οι σπουδαστές στην Ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση είναι: Ξένες γλώσσες, Ελληνική Φιλολογία, Πολιτική Ιστορία, Οικονομικές και Πολιτικές Επιστήμες, Οργάνωση Επιχειρήσεων, Μαθηματικά, Στατιστική, Μακροοικονομία, Φυσική, Χημεία, Μηχανολογία, Ηλεκτροτεχνία, Πληροφορική, Κοινωνιολογία, Στρατιωτική Ψυχολογία, Τοπογραφία, Χημεία Τροφίμων, Ποινικό Δίκαιο κτλ

 

Εφαρμοσμένη Στρατιωτική Εκπαίδευση

Καλύπτοντας το 38% του συνολικού χρόνου εκπαίδευσης, η σχολή προετοιμάζει τους σπουδαστές στην εφαρμογή της στρατιωτικής επιστήμης και τεχνολογίας. Δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να προετοιμαστούν μέσω ασκήσεων συνεργασίας με όλους τους κλάδους τους Ελληνικού Στρατού. Διαμορφώνοντας το ηγετικό προφίλ (γνώση, κρίση, εκπαίδευση) που απαιτείται να έχει ένας Αξιωματικός τους Ελληνικού Στρατού για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και να Διοικήση το Ελληνικά Στρατεύματα. Ενδεικτικά η Στρατιωτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει: Βολές Πεζικού, Τακτική Μικρών Κλιμακίων, Μέρος οπλισμού, Ναρκοπόλεμος, Πρώτες Βοήθειες κτλ

 

Σωματική Αγωγή

Τέλος, η κατηγορία της σωματικής αγωγής, καλύπτοντας το 12% της συνολικής εκπαίδευσης αναλαμβάνει την άρτια φυσική κατάσταση και αντοχή των μελλοντικών στρατιωτικών στελεχών. Η Φυσική Αγωγή περιλαμβάνει: Γυμναστική, σκοποβολή, ξιφασκία, σκάκι, βόλεϊ στίβο κτλ.

 

Καθόλη τη διάρκεια της φοίτησης τους, οι σπουδαστές εκτός από την εκπαίδευση εντός της σχολής εκπαιδεύονται σε εξωτερικές στρατιωτικές ασκήσεις. Κατά το πρώτο έτος οι σπουδαστές λαμβάνουν τη βασική Στρατιωτική Εκπαίδευση, συμπεριλαμβανομένου, εξωτερικής εκπαιδεύσεως που λαμβάνει χώρα στο, Υμηττό και το Λιτόχωρο, τη χειμερινή και τη καλοκαιρινή περίοδο αντίστοιχα. Στο δεύτερο έτος εκπαιδεύονται στη Ρεντίνα στη Σχολείο Βασικής Εκπαίδευσης Καταδρομών. Στο τρίτο έτος οι εξωτερικές εκπαίδευσης συνεχίζονται στα Μέγαρα σε συνεργασία με την Αεροπορία Στρατού, καθώς και στο Σκαραμαγκά σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό. Τέλος, στο τέταρτο έτος, οι σπουδαστές εκπαιδεύονται στο σχολείο Εκπαιδευτών, ενώ η χειμερινή τους εκπαίδευση πραγματοποιείται για δύο εβδομάδες στο ΚΕΟΑΧ και ως εκπαιδευτές σε μικρότερες τάξεις στην εκπαίδευση στον Υμηττό. 

 

Στρατιωτική Καριέρα

Οι απόφοιτοι της Σχολής Ευελπίδων ορκίζονται με το βαθμό του Ανθυπολοχαγού.

Η Στρατιωτική τους καριέραι εξελίσσεται με την παρακάτω αύξουσα διάρθρωση:

Ανθυπολοχαγός (3 έτη)

Υπολοχαγός (4 έτη)

Λοχαγός (5 έτη)

Ταγματάρχης (4 έτη)

Αντισυνταγματάρχης (5 έτη)

Συνταγματάρχης (3 έτη)

Ταξίαρχος (2 έτη)

Υποστράτηγος (2 έτη)

Αντιστράτηγος (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας)

Στρατηγός (ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας)

 

Ειδικότητες

Όπως έχει ήδη αναφερθεί κατά τα πρώτα τρία (3) χρόνια της σχολής όλοι οι σπουδαστές ακολουθούν το ίδιο πρόγραμμα σπουδών, ενώ στο τέταρτο χρόνο χωρίζονται σε ειδικότητες.

 

Για τα Σώματα οι ειδικότητες είναι:

Εφοδιασμού - Μεταφορών

Υλικού Πολέμου

Τεχνικό σώμα

 

Ενώ για τα Όπλα οι ειδικότητες είναι:

Πεζικό

Τεθωρακισμένα

Πυροβολικό

Μηχανικό

Διαβιβάσεις

Αεροπορία Στρατού

 

Οι απόφοιτοι που κατατάσσονται στην Αεροπορία Στρατού και πριν από τη φοίτηση τους, εξετάζονται υγειονομικά και θα πρέπει να κριθούν κατάλληλοι για Ιπτάμενοι Α’ Κατηγορίας, και αν η συγκεκριμένη διαδικασία δεν ολοκληρωθεί με επιτυχία τότε οι υποψήφιοι μετατάσσονται στο Όπλο του Πεζικού.

 

Διαμονή

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, όλοι οι σπουδαστές διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Σύμφωνα με το κανονισμό της Σχολής προβλέπονται συγκεκριμένες μέρες εξόδου από τη Σχολή και φυσικά με την άδεια του Διοικητή. Συνήθως οι σπουδαστές έχουν έξοδο τη Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και τη Κυριακή το βράδυ, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σπουδαστές που διακρίνονται για την Ακαδημαϊκή τους πορεία, προβλέπεται και έξοδος τη Τετάρτη το απόγευμα. Οι συνολικές άδειες που δικαιούται ένας σπουδαστής είναι τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα 15 ημέρες, Πάσχα 10 ημέρες, Καλοκαίρι 35 ημέρες, περίπου. 

 

Οικονομικά Έξοδα - Απολαβές

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.Επίσης, οι σπουδαστές λαμβάνουν ἐνα μικρό μηνιαίο μισθό μέχρι την στιγμή της αποφοίτησης τους.

 

Σημειώσεις

Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 8 χρόνια

Οι απόφοιτοι της σχολής ευελπίδων έχουν τη δυνατότητα παράλληλα με τη σχολή τους να συμμετέχουν σε κατατακτήριες εξετάσεις και να εισαχθούν σε κάποιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας.

Οι Αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού που έχουν στη κατοχή τους πτυχίο Ανωτάτης Σχολής και άριστη γνώση κάποιας ξένης γλώσσας (Αγγλικά - επίπεδο proficiensy) μπορούν να διεκδικήσουν μεταθέσεις στο ΝΑΤΟ, ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ, με άμεσο αντίκρισμα στις οικονομικές τους απολαβές και στην γενικότερη εμπειρία της καριέρας τους.

 

Όλοι οι Αξιωματικοί έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν προϊόντα από τα Στρατιωτικά Πρατήρια, να κάνουν αίτηση δανείου από την υπηρεσία με ευνοϊκότερους όρους από αυτούς των εμπορικών τραπεζών, καθώς και σε παραθερισμό στις εγκαταστάσεις του στρατού (ΚΑΑΥ)