Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Ιστορική Εξέλιξη της Σχολής

η παρουσία της σχολής είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία και την παράδοση του πολεμικού ναυτικού. Ξεκίνησε η πρώτη προσπάθεια δημιουργίας της με το διάταγμα της 17ης Μαρτίου τοτ 1879 με το οποίο ιδρύθηκε για πρώτη φορά η Σχολή Ναυτοπαίδων. Έκτοτε η σχολή λειτουργεί εώς και σήμερα με διάφορες κατά καιρούς ονομασίες.

Τελικά στις 18 Δεκεμβρίου 1981, μετονομάζεται σε "Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού" (Σ.Μ.Υ.Ν.), με έδρα τον Πόρο, από όπου την 13 Αυγούστου 1991, η έδρα της Σχολής μεταφέρθηκε στο Κέντρο Εκπαιδεύσεως Παλάσκας (ΚΕ ΠΑΛ), στην περιοχή ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, στο οποίο λειτουργεί μέχρι σήμερα.Η ΣΜΥΝ σήμερα είναι η ενιαία και μοναδική παραγωγική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Ναυτικού, για το σύνολο των ειδικοτήτων τους.

 

Σκοπός

Να παρέχει στους εισερχόμενους σπουδαστές, αφενός μεν την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή, αφετέρου δε, την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση, καθώς και τεχνική κατάρτιση,  με σκοπό, την απόδοση Υπαξιωματικών, που θα είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητας.

 

 

Περιγραφή

Η ΣΜΥΝ είναι η παραγωγική Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και ανήκει στην Ανώτερη Βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σ' αυτήν εκπαιδεύονται οι μελλοντικοί μόνιμοι υπαξιωματικοί του ΠΝ ώστε μετά την αποφοίτηση να είναι ικανοί να ανταποκριθούν στα καθήκοντα της ειδικότητάς των.

Για να επιτευχθεί αυτό η εκπαίδευση εστιάζεται σε δυο βασικούς άξονες :

- Την κατάλληλη στρατιωτική και ναυτική αγωγή.

- Την αναγκαία θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση

Κατά τη διάρκεια της διετούς φοίτησης στη Σχολή, επιλεγμένο προσωπικό, στρατιωτικό και πολιτικό, παρέχει την απαιτούμενη στρατιωτική και ακαδημαϊκή μόρφωση. Συγχρόνως επιδιώκεται να προσδοθούν στους Δοκίμους οι απαραίτητες στρατιωτικές και ναυτικές αρετές καθώς και να εξυψωθούν οι πνευματικές και ψυχικές δυνάμεις τους.

Η άθληση είναι ένα σοβαρό μέλημα της Σχολής και επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των Δοκίμων σε ατομικά ή ομαδικά αθλήματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα ναυτικά, όπως η ιστιοπλοΐα, η κωπηλασία και η κολύμβηση.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης οι Δόκιμοι συμμετέχουν κάθε μήνα σε μικρά εκπαιδευτικά ταξίδια (1-3 ημέρες) σε ελληνικά λιμάνια. Επίσης κάθε καλοκαίρι πραγματοποιείται ένα εκπαιδευτικό ταξίδι που διαρκεί ένα μήνα περίπου, σε λιμάνια της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας.

Μετά το πέρας της εκπαίδευσης, όσοι αποφοιτούν με επιτυχία, ορκίζονται λαμβάνοντας τον βαθμό του Κελευστή και τοποθετούνται στα πλοία και τις υπηρεσίες του Π.Ν ανάλογα με την ειδικότητά τους.

Οι υπαξιωματικοί που αποφοιτούν από τη Σχολή σταδιοδρομούν σαν μόνιμα στελέχη του Π.Ν μέχρι το βαθμό του Αντιπλοιάρχου.

 

 

Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση

Η χειμερινή περίοδος περιλαμβάνει δύο εκπαιδευτικά τετράμηνα. Μετά το τέλος κάθε εκπαιδευτικού τετραμήνου οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί υποβάλλονται σε γραπτές εξετάσεις.

Συνοπτικά η διάρθρωση της παρεχόμενης ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, περιλαμβάνει :

Τη Βασική Θεωρητική Εκπαίδευση, στο 1ο Τετράμηνο μετά την κατάταξή τους, στη διάρκεια του οποίου οι Δόκιμοι, ανεξαρτήτως ειδικότητας, διδάσκονται "Βασικά Θεωρητικά Μαθήματα".

Την Ειδική Θεωρητική Εκπαίδευση, που διαρκεί τα υπόλοιπα τρία (3) Χειμερινά Τετράμηνα, στη διάρκεια των οποίων, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί εκπαιδεύονται σε θέματα της ειδικότητάς των, σύμφωνα με τους αντίστοιχους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως.

Την Πρακτική Εκπαίδευση σε εργαστήρια, συνεργεία του Ναυστάθμου και σε Πολεμικά Πλοία, για τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους.

Ως προς το μάθημα των ξένων γλωσσών και δεδομένης της ιδιαίτερης βαρύτητας που αποδίδεται σ' αυτό από τη Σχολή, οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες :

α. Τους Έλληνες και Κύπριους, επιπέδου μέχρι First Certificate , που διδάσκονται την αγγλική γλώσσα.

β. Τους Έλληνες και Κυπρίους, κατόχους Advanced ή Proficiency , που διδάσκονται προαιρετικά τη γαλλική γλώσσα, παρακολουθώντας συγχρόνως τμήμα συντήρησης της αγγλικής γλώσσας ή εντάσσονται στο τμήμα Α.Ε.

γ. Τους λοιπούς Δοκίμους Υπαξιωματικούς ξένων χωρών (αλλοδαπούς) που διδάσκονται την ελληνική γλώσσα.

Κατά την διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί (Έλληνες και Κύπριοι) όλων των ειδικοτήτων κάθε τάξης διαιρούνται σε τμήματα ξένων γλωσσών σύμφωνα με το επίπεδο γνώσης της ξένης γλώσσας.

Διδασκόμενα Μαθήματα

Οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί της Α' Τάξεως, μετά το πέρας της προπαίδευσης αρχίζουν την παρακολούθηση της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου του 1 ου έτους.

Τα δε μαθήματα που διδάσκονται κατά τη χειμερινή περίοδο και των δύο ετών της φοιτήσεως διακρίνονται σε τρεις κατηγόριες όσον αφορά την βαθμολογία τους:

α.Θεωρητικά βασικά (Α.Ο.Β. 200)

β.Θεωρητικά μη βασικά και εργαστηριακά (Α.Ο.Β 160)

γ.Πρακτικά (Α.Ο.Β 120)

Τα ως άνω μαθήματα κατανέμονται και σε επιπλέον δύο κατηγορίες :

α. ΓΕΝΙΚΑ, που διδάσκονται σε όλους τους σπουδαστές της ΣΜΥΝ, ανεξάρτητα από την ειδικότητα τους, καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Εκπαιδεύσεως οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση ΓΕΝ και περιλαμβάνονται στις παρακάτω ομάδες μαθημάτων:

(1) Ξένες Γλώσσες

(2) Πληροφορική

(3) Ηλεκτροτεχνία

(4) Ανώτερα Μαθηματικά

(5) Ναυτική Ιστορία

(6) Διευθυντική

(7) Δίκαιο

(8) Γενικές Γνώσεις

(9) Στρατιωτική Αγωγή

(10) Ναυτική Αγωγή

β. ΕΙΔΙΚΑ, που διδάσκονται σε κάθε μία από τις ειδικότητες, στις οποίες κατανέμονται οι σπουδαστές της ΣΜΥΝ και καθορίζονται στους οικείους Κανονισμούς Εκπαίδευσης, οι οποίοι εγκρίνονται με απόφαση ΓΕΝ. Οι ομάδες ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ανά ειδικότητα είναι:

(1) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

(α) Οικονομία και Λογιστική

(β) Οργάνωση και Διαχείριση

(γ) Ανώτερα μαθηματικά

(δ) Δίκαιο

(ε) Διευθυντική

(2) ΑΡΜΕΝΙΣΤΕΣ

(α) Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες

(β) Ναυπηγία

(γ) Ναυτική Μηχανολογία

(δ) Διευθυντική

(ε) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(στ) Ναυτικές Επιχειρήσεις

(ζ) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες

(3) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

(α) Ναυτικές Επιχειρήσεις

(β) Πληροφορική

(γ) Ηλεκτρονική

(δ) Ηλεκτροτεχνία

(ε) Ναυτιλία και Θαλάσσιες Επιστήμες

(στ) Διευθυντική

(ζ) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες

(η) Οργάνωση και Διαχείριση

(θ) Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ

(ι) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(4) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

(α) Ηλεκτρονική

(β) Ηλεκτροτεχνία

(γ) Ναυτικές Επιχειρήσεις

(δ) Ναυπηγία

(ε) Οργάνωση και Διαχείριση

(στ) Ναυτική Μηχανολογία

(ζ) Χημεία

(η) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(5) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

(α) Ηλεκτρονική

(β) Ηλεκτροτεχνία

(γ) Ναυτικές Μηχανές

(δ) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(ε) Πληροφορική

(6) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(α) Ναυτική Μηχανολογία

(β) Ναυτικές Μηχανές

(γ) Ναυπηγία

(δ) Ηλεκτροτεχνία

(ε) Φυσική

(στ) Διευθυντική

(ζ) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(7) ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

(α) Ηλεκτροτεχνία

(β) Ηλεκτρονική

(γ) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες

(δ) Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

(ε) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(8) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

(α) Ανώτερα Μαθηματικά

(β) Τεχνική Ορολογία Ξένων Γλωσσών

(γ) Ηλεκτρονική

(δ) Πληροφορική

(ε) Κύματα και Τηλεπικοινωνίες

(στ) Επικοινωνίες και Δίκτυα Υπολογιστών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Κατά τη διάρκεια της Θερινής Εκπαιδευτικής Περιόδου, οι σπουδαστές ΣΜΥΝ παρακολουθούν μαθήματα Ελέγχου Βλαβών (Ε/Β) και στη συνέχεια επιβαίνουν σε Πολεμικό Πλοίο ή Πλοία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν το Θερινό Εκπαιδευτικό Πλου (ΘΕΠ), διάρκειας ενός μηνός περίπου. Η βαθμολογία των μαθημάτων Ε/Β συμπεριλαμβάνεται σε αυτή των μαθημάτων του ΘΕΠ. Κατά τη διάρκεια του ΘΕΠ οι σπουδαστές ΣΜΥΝ εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά και η τελική βαθμολογία σε κάθε μάθημα, όπως αυτό καθορίζεται στον οικείο Κανονισμό Εκπαίδευσης, λαμβάνεται από εξέταση γραπτή, προφορική ή πρακτική, μετά την ολοκλήρωση της ύλης κάθε μαθήματος

 

Στρατιωτική Εκπαίδευση

Παράλληλα με την Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση, παρέχεται στους Δοκίμους Υπαξιωματικούς θεωρητική και πρακτική, Ναυτική και Στρατιωτική Εκπαίδευση, με σκοπό τη γνώση της ναυτικής τέχνης, την εξοικείωση με το ναυτικό περιβάλλον, αλλά και την ανάπτυξη στρατιωτικών γνώσεων και αρετών. 

 

Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια της χειμερινής εκπαιδευτικής περιόδου, εκτελούνται εκπαιδευτικοί πλόες διήμερης ή τριήμερης διάρκειας, μια φορά τον μήνα, με Πολεμικά Πλοία του Στόλου. 

Τους Δόκιμους Υπαξιωματικούς συνοδεύουν στα ταξίδια αξιωματικοί και υπαξιωματικοί της Σχολής.

 

 

Αθλητική εκπαίδευση

Στην Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στο μάθημα της Σωματικής Αγωγής. Ο Δόκιμος Υπαξιωματικός, παράλληλα με την πνευματική καλλιέργεια και τις θεωρητικές / ναυτικές γνώσεις που αποκτά στην διάρκεια της 2ετούς φοιτήσεως τους στη ΣΜΥΝ, γυμνάζεται καθημερινά και επί μιάμιση ώρα, υπό την επιτήρηση γυμναστών, προκειμένου να βελτιώσει την φυσική του κατάσταση και να αναπτύξει ορισμένες ικανότητες και προσόντα απαραίτητα για μέλλοντα Υπαξιωματικό όπως π.χ. την αγωνιστικότητα, την μαχητικότητα, την εμμονή για τη νίκη και την ευγενή άμιλλα, την θέληση, ενεργητικότητα, ενθουσιασμό φυσική και ψυχική αντοχή.

Πιο αναλυτικά, οι επιδιώξεις της ΣΜΥΝ από την αθλητική δραστηριότητα των Δοκίμων Υπαξιωματικών είναι :

    • Η βελτίωση της φυσικής κατάστασης των Δοκίμων Υπαξιωματικών, η καλλιέργεια πνεύματος ευγενούς άμιλλας και η έμφαση στην ομαδική προσπάθεια.

    • Απόκτηση φυσικής και ψυχικής αντοχής ώστε οι Δόκιμοι Υπαξιωματικοί να αντεπεξέρχονται με επιτυχία σε αντίξοες φυσικές συνθήκες.

    • Ο εθισμός με την θάλασσα και η καλή γνώση της Κολυμβήσεως.

    • Η διέξοδος από την καθημερινή Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση και η ανάπτυξη μακροπρόθεσμα της αγάπης για τα σπορ και τη σωματική άσκηση.

    • Η παροχή γνώσεων για την εκπαίδευση στην σωματική αγωγή των υφισταμένων τους.

    • Η δημιουργία συνθηκών παροχής ίσων ευκαιριών σε όλους τους Δοκίμους Υπαξιωματικούς για άθληση σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις που διατίθενται με έμφαση στον Ναυτικό Αθλητισμό, και την Κολύμβηση.

    • Η δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την εξάσκηση των Δοκίμων Υπαξιωματικών στην "Τέχνη της Διοικήσεως" και παροχή στοιχείων για την αντικειμενικότερη βαθμολογία των Στρατιωτικών και Ναυτικών προσόντων.

   • Η κατάλληλη προετοιμασία των Δοκίμων Υπαξιωματικών ώστε να αντεπεξέλθουν επιτυχώς τις εξετάσεις του μαθήματος της Σωματικής Αγωγής (λήψη βαθμολογίας).

   • Η προετοιμασία των ομάδων για την συμμετοχή στους αγώνες με άλλες παραγωγικές σχολές Υπαξιωματικών κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού και επιδιώξεων καλλιεργούνται τα παρακάτω αθλήματα :

    •       Ελεύθερη και ενόργανη γυμναστική

    •       Στίβος

    •       Ναυτικά Εμπόδια

    •       Κολύμβηση

    •       Ιστιοπλοΐα τριγώνου και ανοικτής θαλάσσης

    •       Κωπηλασία

    •       Σκοποβολή

    •       Καλαθόσφαιρα

    •       Πετόσφαιρα

    •       Αυτοάμυνα

    •       Σκάκι

    •       Παραδοσιακός Χορός

Η τελική βαθμολογία στο μάθημα της Σωματικής αγωγής προκύπτει από την εξέταση ενός εκάστου των παρακάτω αθλημάτων με την αντίστοιχη βαθμολογία :

    •       100 μ. Κολύμβηση

    •       1000 μ. Στίβος

    •       100 μ. Στίβος

    •       Άλμα εις ύψος

    •       Άλμα εις μήκος

    •       Ναυτικά Εμπόδια

 

 

Στρατιωτική Καριέρα

Μετά την αποφοίτηση και ορκωμοσία, οι Νέοι Κελευστές συνεχίζουν για 9-12 μήνες την φοίτηση τους στη ΣΜΥΝ, με σκοπό την απόκτηση πτυχίου Εξειδικεύσεως.Οι θέσεις της κάθε Εξειδικεύσεως  καθορίζονται από το ΓΕΝ, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

 

Τόσο κατά τη φοίτησή τους στη Σχολή ως Δόκιμοι Υπαξιωματικοί, όσο και μετά την αποφοίτησή τους ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί, έχουν πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα μέλη της οικογένείας τους, εφ’ όσον δεν καλύπτονται από άλλα ασφαλιστικά ταμεία.

 

Από την ημερομηνία της κατατάξεώς τους στη Σχολή ο χρόνος προσμετράται ως συντάξιμη υπηρεσία. Ο ελάχιστος χρόνος παραμονής σε κάθε βαθμό που χρειάζεται για την προαγωγή τους και εφ’ όσον συντρέχουν οι λοιπές προϋποθέσεις είναι:

 

α. Στο βαθμό του Κελευστού, τρία (3) χρόνια.

β. Στο βαθμό του Επικελευστού, τρία (3) χρόνια.

γ. Στο βαθμό του Αρχικελευστού, τρία (3) χρόνια.

δ. Στο βαθμό του Ανθυπασπιστού, τέσσερα (4) χρόνια ή 15 χρόνια συνολικής στρατιωτικής υπηρεσίας από την κατάταξή τους στη Σ.Μ.Υ.Ν., εκ των οποίων δύο χρόνια στο βαθμό του Ανθυπασπιστού.

 

Ειδικότητες

Οι ειδικότητες των Δοκίμων Υπαξιωματικών της ΣΜΥΝ κατανέμονται σε τέσσερα Πεδία γνωστικών αντικειμένων: Πρώτο (Α΄), Δεύτερο (Β΄), Τρίτο (Γ΄) και Τέταρτο (Δ΄) τα οποία περιλαμβάνουν τις παρακάτω ειδικότητες:

α. Πεδίο Α΄Διοίκησης και Διαχείρισης:

    Διαχειριστής

β. Πεδίο Β΄ : Ναυτικών Επιχειρήσεων:

   Αρμενιστής ,  Επιχειρήσεων / Επικοινωνιών.

γ. Πεδίο Γ΄ : Ναυτικών Όπλων:

   Τεχνικός Όπλων.

δ. Πεδίο Δ΄ : Τεχνολογικών Εφαρμογών:

   Ηλεκτρολόγος,  Τεχνικός Μηχανολογικών Συστημάτων,
Τεχνικός Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Ηλεκτρονικός Υπολογιστών και Δικτύων.

 

Διαμονή

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης τους, όλοι οι σπουδαστές διαμένουν υποχρεωτικά εντός της Σχολής. Σύμφωνα με το κανονισμό της Σχολής προβλέπονται συγκεκριμένες μέρες εξόδου από τη Σχολή και φυσικά με την άδεια του Διοικητή. Συνήθως οι σπουδαστές έχουν έξοδο τη Παρασκευή μεσημέρι μέχρι και τη Κυριακή το βράδυ, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις και για σπουδαστές που διακρίνονται για την Ακαδημαϊκή τους πορεία, προβλέπεται και έξοδος τη Τετάρτη το απόγευμα. Οι συνολικές άδειες που δικαιούται ένας σπουδαστής είναι τρεις φορές το χρόνο, Χριστούγεννα 15 ημέρες, Πάσχα 10 ημέρες, Καλοκαίρι 35 ημέρες, περίπου. 

 

Οικονομικά Έξοδα - Απολαβές

Όλα τα έξοδα φοίτησης και διαμονής επιβαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.Επίσης, οι σπουδαστές λαμβάνουν ένα μικρό μηνιαίο μισθό μέχρι την στιγμή τησ αποφοίτησης του. 

 

Σημειώσεις

 

Υποχρεωτική παραμονή στο στράτευμα 9 χρόνια