από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Διαβάστε αναλυτικά τις κατηγορίες και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο παρακάτω pdf. 

Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2015 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου (επισημαίνεται οτι ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία), στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών. Η ακριβής διεύθυνση αναφέρεται στη σελίδα 12 της εγκυκλίου.

Για να κατεβάσετε το αρχείο της εγκυκλίου, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο

 http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2015/150806_egkyklios_eisagogi_athlites_tritobathmia.pdf