Σύστημα Πρόσβασης

Χάρτης Σπουδών

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Στο νέο σύστημα υπάρχουν 4 μαθήματα Γενικής Παιδείας στην Γ΄Λυκείου. Τα μαθήματα αυτά είναι:

 • Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία (6 διδακτικές ώρες)
 • Θρησκευτικά (1 διδακτική ώρα)
 • Φυσική Αγωγή (2 διδακτικές ώρες)
 • Μάθημα Επιλογής (2 διδακτικές ώρες)

Απολυτήριο Λυκείου

Το νέο σύστημα προβλέπει ότι οι μαθητές θα εξετάζονται στα ίδια ακριβώς μαθήματα τόσο για τις πανελλαδικές όσο και για το απολυτήριο. Για τον βαθμό του απολυτηρίου λαμβάνουμε υπόψη μας τα εξής:

 • Στη διαμόρφωση του Γενικού Μέσου Όρου συμμετέχουν ισότιμα όλα τα μαθήματα, με εξαίρεση το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
 • Βαθμός προαγωγής είναι το 9,5
 • Για τα 4 μαθήματα που εξετάζονται οι μαθητές γραπτά, ο Μέσος Όρος διαμορφώνεται κατά 60% από τον Μέσο Όρο των δύο τετραμήνων και κατά 40% από τον βαθμό της γραπτής απολυτήριας εξέτασης
 • Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται οι μαθητές γραπτά, ο βαθμός είναι ο Μέσος Όρος των δύο τετραμήνων

Ομάδες Προσανατολισμού

Στο σύστημα πρόσβασης υπάρχουν τέσσερις (4) Ομάδες Προσανατολισμού και κάθε μία αντιστοιχεί με ένα Επιστημονικό Πεδίο. Υπάρχουν Πανεπιστημιακά Τμήματα που ανήκουν σε περισσότερα του ενός Επιστημονικού Πεδίου.

Ανθρωπιστικών Σπουδών Θετικών Σπουδών Σπουδών Υγείας Σπουδών Οικον. & Πληροφ.
ΑρχαίαΜαθηματικάΒιολογίαΜαθηματικά
ΙστορίαΦυσικήΦυσικήΑΟΘ
ΚοινωνιολογίαΧημείαΧημείαΑΕΠΠ

Μόρια Εισαγωγής

Τα μόρια εισαγωγής προκύπτουν από:

 • Βαθμός Απολυτηρίου, με ποσοστό συμμετοχής 10% υπολογιζόμενος με τον τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω
 • Πανελλαδικές Εξετάσεις, με ποσοστό συμμετοχής 90%. Οι πανελλαδικές εξετάσεις περιλαμβάνουν τα εξεταζόμενα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχει επιλέξει ο μαθητής και το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Σημειώνεται, ότι το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνει τα μαθήματα της Έκθεσης και της Λογοτεχνίας
 • Δεν υπάρχουν συντελεστές βαρύτητας για κανένα μάθημα.Και τα τέσσερα (4) πανελλαδικός εξεταζόμενα μαθήματα συμμετέχουν το ίδιο στα μόρια που θα συγκεντρώσει ο υποψήφιος

Για το σχολικό έτος 2019 – 2020 τα μόρια εισαγωγής των υποψηφίων θα προκύψουν 100% από τις πανελλαδικές εξετάσεις

Επιλογή Τμημάτων

Όλοι οι μαθητές που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση υποχρεούνται να συμπληρώσουν Α’ δήλωση προτίμησης με έως 10 προτιμήσεις τμημάτων στα οποία επιθυμούν να φοιτήσουν. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά από εδώ , ενώ οι μαθητές του φροντιστηρίου σκυτάλη μπορούν να το κάνουν με την βοήθεια του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Σύμφωνα με τις προτιμήσεις των μαθητών, συνυπολογίζοντας τον αριθμό των εισακτέων κάθε τμήματος προκύπτουν τα Τμήματα Ελεύθερης Πρόσβασης (ΤΕΠ) . Είναι τα τμήματα εκείνα που ο αριθμός των προτιμήσεων είναι μικρότερος από τον αριθμό των εισακτέων.

Τα υπόλοιπα τμήματα λέγονται Τμήματα Πρόσβασης μόνο με Πανελλαδικές Εξετάσεις (ΤΠΠΕ)

Από την παραπάνω διαδικασία προκύπτουν δύο (2) ομάδες μαθητών:

 1. Οι μαθητές όπου η Α’ δήλωση περιελάμβανε έστω ένα τουλάχιστον ΤΕΠ. Οι οποίοι και καλούνται μετά την λήξη του 1ου τετραμήνου να επιβεβαιώσουν αν θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ή αν θα εισαχθούν σε ένα από τα ΤΕΠ της Α’ δήλωσης. Η επιβεβαίωση αυτή είναι δεσμευτική και οριστική.
  • Αν ο μαθητής επιλέξει να εξεταστεί με Πανελλαδικές Εξετάσεις τότε χάνει το δικαίωμα εισαγωγής σε κάποιο από τα ΤΕΠ της Α’ δήλωσης
  • Αν επιλέξει ένα από τα ΤΕΠ τότε μόνη προϋπόθεση είναι το απολυτήριο της Γ’ Λυκείου. (Αν το ΤΕΠ περιλαμβάνει για την εισαγωγή του ειδικό μάθημα, ο μαθητής θα εξεταστεί πανελλαδικά σε αυτό το μάθημα)
 2. Οι μαθητές όπου η Α’ δήλωση περιελάμβανε μόνο ΤΠΠΕ και θα διαγωνιστούν στις πανελλαδικές για την εισαγωγή τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση μιας και από τις προτιμήσεις τους στην Α΄ δήλωση δεν έχει προκύψει κανένα ΤΕΠ. Οι συγκεκριμένοι μαθητές, όταν θα δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων θα συμπληρώσουν μηχανογραφικό με όσες επιλογές τμημάτων επιθυμούν, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν η Α’ δήλωση.

Επιστημονικά Πεδία και Ομάδες Προσανατολισμού

1ο Πεδίο – Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
Νομικής, Φιλολογίας, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας, Θεολογίας, Ξένων Γλωσσών, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Δημόσιας Διοίκησης, Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Θεάτρου κ.λπ.
2ο Πεδίο – Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες
Μηχανολόγων, Πολιτικών, Χημικών Μηχανικών, Επιστήμης Υλικών, Ηλεκτρολογίας, Μηχανολογίας κ.λπ. καθώς και Μαθηματικών, Φυσικής, Πληροφορικής, Χημείας, Γεωπονίας κ.λπ.
3ο Πεδίο – Επιστήμες Υγείας και Ζωής
Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Γεωπονίας, Επιστήμης Τροφίμων κ.λπ.
4ο Πεδίο – Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής
Οικονομικές, Χρηματοοικονομικές, Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσων, Λογιστικής κ.λπ. καθώς και Πληροφορικής, Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών κ.α.