Ανθρωπιστικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση):
Αρχαία Ελληνικά:
Ιστορία:
Επιλέξτε από ένα έως δύο μαθήματα

Λατινικά:
Βιολογία:

Επιστημονικά Πεδία Χωρίς Ειδικό Μάθημα
1.Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών

2.Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
3.Σπουδών Υγείας και Ζωής

4.Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής