Οικονομίας και Πληροφορικής

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση):
Μαθηματικά:
Ανάπτυξη Εφαρμογών (Α.Ε.Π.Π):
Επιλέξτε από ένα έως δύο μαθήματα

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Α.Ο.Θ):
Βιολογία:

Επιστημονικά Πεδία Χωρίς Ειδικό Μάθημα
1.Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών
2.Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών
3.Σπουδών Υγείας και Ζωής

4.Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής