Θετικών Σπουδών

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση):
Φυσική:
Χημεία:
Επιλέξτε από ένα έως δύο μαθήματα

Μαθηματικά:
Βιολογία:

Επιστημονικά Πεδία Χωρίς Ειδικό Μάθημα
1.Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Σπουδών
2.Τεχνολογικών και Θετικών Σπουδών

3.Σπουδών Υγείας και Ζωής

4.Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής