Περί

Το φροντιστήριο σκυτάλη βρίσκεται δίπλα στον κάθε μαθητή προσωπικά, ανιχνεύοντας στοιχεία της προσωπικότητάς του, καλλιεργώντας τις δεξιότητές του, οργανώνοντας το προσωπικό πρόγραμμα μελέτης του, προσεγγίζοντάς τον κατάλληλα και «βγάζοντας» τον καλύτερο του εαυτό για να πετύχει το στόχο του.