Φιλοσοφία

Κάθε μαθητής, μια μοναδική προσωπικότητα

Στο φροντιστήριο σκυτάλη αναγνωρίζουμε ότι κάθε μαθητής αποτελεί μια ξεχωριστή, μοναδική οντότητα και προτεραιότητά μας είναι να τον ενημερώνουμε για την εικόνα και τις προοπτικές του, να τον βοηθήσουμε να αναπτύξει στο μέγιστο δυνατό τις ικανότητές του, να τον υποστηρίζουμε ψυχολογικά και να τον ενθαρρύνουμε να συνεχίσει προκειμένου να φτάσει στο στόχο του.

Οργάνωση ατομικών συνεντεύξεων

Στις εν λόγω συνεδρίες, οι μαθητές συζητούν με τον Υπεύθυνο καθηγητή τυχόν προβληματισμούς τους σχετικά με την εικόνα τους μέσα στην τάξη, την πορεία τους, τις επαγγελματικές του σκέψεις καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή μελέτη τους. Έπειτα, είτε προτείνονται άμεσα τρόποι αντιμετώπισης, είτε ο μαθητής παραπέμπεται για περαιτέρω εξειδικευμένη βοήθεια στην Διευθύντρια Σπουδών για καθοδήγηση με ατομικό πρόγραμμα μελέτης είτε στον Σύμβουλο Επαγγελματικού Προσανατολισμού για συνεδρίες συμβουλευτικής

Καθοδήγηση με ατομικό πρόγραμμα μελέτης

Το ατομικό πρόγραμμα μελέτης δημιουργείται κατόπιν αιτήματος του μαθητή ή εφόσον κριθεί απαραίτητο από τη Διεύθυνση, καθ’ όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Συντάσσεται σε συνεργασία με τον κάθε μαθητή, προσαρμοσμένο στο προσωπικό του πρόγραμμα, τις δραστηριότητες και τις ανάγκες του, σε ωράρια που ο ίδιος θεωρεί αποδοτικά και ανανεώνεται ή αναπροσαρμόζεται όταν αυτό χρειάζεται. Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι να οργανώνει ο μαθητής εγκαίρως τη μελέτη της εβδομάδας του, ελέγχοντας τα όρια και τις αντοχές του, ώστε να είναι ευέλικτος να διαχειριστεί κατάλληλα τυχόν αποκλίσεις και απρόοπτες αλλαγές στο πρόγραμμά του, χωρίς να του κοστίσει ώρες μελέτης που διαφορετικά πιθανόν να χάνονταν.