Οργάνωση & Λειτουργία

Οργάνωση μαθημάτων – Ενέργειες αποδοτικότητας

 1. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μικρές ομάδες 3-8 ατόμων, με μέσο όρο τα 5 άτομα.
 2.     Τα τμήματα είναι ομοιογενή και ο κάθε μαθητής εντάσσεται με βάση τη βαθμολογία της προηγούμενης τάξης και ειδικά test κατάταξης, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο
 3.     Το μάθημα διαρκεί 45 λεπτά με ένα δεκάλεπτο διάλειμμα κάθε δύο (2) ώρες στην αλλαγή μαθήματος. Δηλαδή το ημερήσιο πρόγραμμα ενός τμήματος, που κατά βάση αποτελείται από 4 ώρες, περιλαμβάνει ένα δεκάλεπτο διάλειμμα και όχι τέσσερα διαλείμματα.
 4.     Οι επιπλέον ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, τα ολιγόλεπτα τεστ στην τάξη, τα φύλλα εργασίας, τα διαγωνίσματα των Κυριακών και οι πρόσθετες ασκήσεις των διακοπών Χριστουγέννων και Πάσχα είναι υποχρεωτικά για τους μαθητές.
 5.     Κωδικοί για πρόσβαση στην πλατφόρμα ασύχρονης εκπαίδευσης του φροντιστηρίου σκυτάλη που περιέχει σημειώσεις, πρόσθετο υποστηρικτικό υλικό, πλήθος ασκήσεων, δυνατότητα συνομιλίας με καθηγητές για επίλυση αποριών, υποδειγματικές λύσεις διαγωνισμάτων, βαθμολογία και ποικίλες άλλες εφαρμογές καθώς και έντυπες σημειώσεις, ειδικής προετοιμασίας πλήρως εμπλουτισμένες, παραλαμβάνονται από τους μαθητές στο πρώτο δεκαήμερο της εγγραφής τους.
 6.     Ατομικές συναντήσεις με την Υπεύθυνη Σπουδών, όπου οργανώνεται το Ατομικό Πρόγραμμα Μελέτης και Διαχείρισης Χρόνου του κάθε μαθητή ξεχωριστά. Επισημαίνονται τεχνικές αποδοτικότητας και αυτενέργειας και παρακολουθείται στενά η πρόοδος με διορθωτικές ενέργειες, όπου κριθεί απαραίτητο
 7.      Προσωπικός σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και ειδικά τεστ που βοηθούν τους μαθητές να επιλέξουν την κατεύθυνση και να γνωρίσουν τις αντίστοιχες σχολές.
 8.     Πρωτοποριακοί κύκλοι σεμιναρίων με θέμα «Συνέντευξη με το Επάγγελμά μου» που πραγματοποιούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο χώρο της φροντιστηριακής εκπαίδευσης, όπου επαγγελματίες διαφόρων ειδικοτήτων συζητούν με τους μαθητές και λύνουν τις απορίες τους.

Κανονισμός Λειτουργίας

Υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων:

Οι μαθητές έχουν την υποχρέωση να παρακολουθούν χωρίς απουσίες τα μαθήματα που διενεργούνται καθώς και τις επιπλέον ενισχυτικές ώρες που παρέχονται από το φροντιστήριο σκυτάλη δωρεάν.

Απουσίες:

Το ωράριο διδακτικών ωρών τηρείται αυστηρά. Σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του μαθητή θεωρείται αναγκαία η ενημέρωση του φροντιστηρίου από τον κηδεμόνα και ο μαθητής υποχρεούται να ζητήσει την ίδια μέρα την ύλη που διδάχθηκε στο τμήμα και τις εργασίες που έχουν δοθεί για το επόμενο μάθημα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι κηδεμόνες ενημερώνονται για την απουσία του μέσω της πλατφόρμας. Η εκπαιδευτική πρόταση του φροντιστηρίου σκυτάλη καθίσταται επιτυχής μόνο όταν οι μαθητές προσέρχονται επαρκώς προετοιμασμένοι στα μαθήματα και τα διαγωνίσματα του φροντιστηρίου.

Πρόγραμμα σπουδών:

Με την έναρξη κάθε νέας σχολικής χρονιάς ανακοινώνονται τα μαθήματα που θα διδαχθούν σε κάθε τάξη με τις αντίστοιχες διδακτικές ώρες. Στην περίπτωση που συγκροτηθεί ιδιαίτερα ολιγομελές τμήμα (1 ή 2 μαθητές) το πρόγραμμα σπουδών αναπροσαρμόζεται.

Δημιουργία τμημάτων:

Πέντε μαθητές είναι ο συνηθισμένος αριθμός μελών κάθε τμήματος. Η εκπαιδευτική πολιτική του φροντιστηρίου σκυτάλη έχει ορίσει ως μέγιστο αριθμό στο τμήμα τους οκτώ μαθητές, με την προϋπόθεση φυσικά ότι το επιτρέπει η ομοιογένεια τους. Βασικό κριτήριο για την κατάταξή των μαθητών αποτελεί το επίπεδο τους και δευτερεύουσας σημασίας κριτήρια είναι το σχολείο φοίτησης, οι υπόλοιπες τους υποχρεώσεις κλπ. Τέλος, αποτελεί δικαίωμα της Διευθύντριας Σπουδών να μεταβάλλει τη σύνθεση κάποιου τμήματος, ακόμα και κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, αν αυτό κριθεί απαραίτητο για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος.

“Κλειστά τμήματα”

Ο κάθε μαθητής μπορεί να φοιτήσει στο φροντιστήριο σκυτάλη με την παρέα του δημιουργώντας ένα κλειστό τμήμα, δηλαδή ένα τμήμα που δεν θα μπορούν να μπουν επιπλέον μαθητές κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

Συμπεριφορά:

Οι μαθητές οφείλουν να είναι συνεπείς στο ωράριο των μαθημάτων. Οφείλουν επίσης να διατηρούν καθαρούς τους χώρους του φροντιστηρίου, ώστε η εκπαιδευτική διαδικασία να υλοποιείται σε ιδανικές συνθήκες.

Ενημέρωση γονέων – κηδεμόνων:

Η ενημέρωση των γονέων και των κηδεμόνων των μαθητών μας πραγματοποιείται μέσω:

 • Των δύο προγραμματισμένων τακτικών συναντήσεων που διενεργούνται κατά τη διάρκεια του έτους
 • Της τηλεφωνικής επικοινωνίας της Διευθύντριας Σπουδών με τον κηδεμόνα
 • Της έκτακτης προσωπικής επαφής των κηδεμόνων με τους καθηγητές, κατόπιν συνεννόησης
 • Τηλεφωνικού αιτήματος του κηδεμόνα

Το φροντιστήριο σκυτάλη θεωρεί απαραίτητη τη συχνή επικοινωνία των γονέων και κηδεμόνων με τους καθηγητές και τη Διεύθυνση του φροντιστηρίου γιατί αυτή η συνεργασία και η αγάπη για τα παιδιά, δρα καταλυτικά στην ψυχολογική υποστήριξή τους στον αγώνα για το μέλλον τους.

Διαγωνίσματα:

Στην αρχή κάθε σχολικού έτους ανακοινώνεται το ετήσιο πρόγραμμα διαγωνισμάτων του φροντιστηρίου σκυτάλη στην πλατφόρμα εκπαίδευσης καθώς και στο χώρο στου φροντιστηρίου.

Η συμμετοχή των μαθητών στα Διαγωνίσματα κρίνεται απαραίτητη καθώς αποκτούν εμπειρία και ευχέρεια στο γραπτό λόγο και συνηθίζουν στην αξιολόγηση της εκπαιδευτικής τους πορείας, έχοντας το πλεονέκτημα της έγκαιρης και άμεσης βελτίωσης. Οι υποδειγματικές λύσεις των θεμάτων εμφανίζονται στην πλατφόρμα του φροντιστηρίου. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να διορθώσουν τα γραπτά το αργότερο σε δεκαπέντε μέρες και στη συνέχεια τα παραδίδουν στους μαθητές αναλύοντας τα σχόλια – διορθώσεις και λύνοντας απορίες.

Στα πλαίσια προσομοίωσης των Πανελληνίων εξετάσεων, τα διαγωνίσματα που διεξάγονται αφού έχει ολοκληρωθεί η ύλη– για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου – λαμβάνουν βαθμολογία από δύο (2) καθηγητές, – βαθμολογητές και σε περίπτωση μεγάλης απόκλισης των δύο βαθμολογιών, εμπλέκεται και τρίτος βαθμολογητής.

Η συμμετοχή των μαθητών στα Διαγωνίσματα είναι υποχρεωτική

Ιδιαίτερα μαθήματα:

Κάθε μαθητής στο φροντιστήριο σκυτάλη έχει δυνατότητα να παρακολουθήσει ιδιαίτερα – ατομικά μαθήματα με καθηγητές έμπειρους και άκρως καταρτισμένους στο αντικείμενό τους.  Τα μαθήματα αυτά είτε προγραμματίζονται στην αρχή κάθε νέου σχολικού έτους ή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, αν έχουν έκτακτο χαρακτήρα. Οι γονείς και οι μαθητές, μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Σπουδών για τον προγραμματισμό των μαθημάτων αυτών. Οι καθηγητές του φροντιστηρίου δεν έχουν δικαίωμα να παραδίδουν ιδιαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον σε μαθητές του φροντιστηρίου.

Ενισχυτικές ώρες διδασκαλίας:

Οι ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας που πραγματοποιούνται κατόπιν πρότασης της Διεύθυνσης Σπουδών σε συνεργασία με τον αρμόδιο καθηγητή, διενεργούνται δωρεάν και πάντα εκτός του ωρολογίου προγράμματος.

 

Αργίες σχ. έτους 2018 – 2019:

 • 28/10 (Επέτειος του “Όχι”)
 • 17/11 (Πολυτεχνείο)
 • 24/12 – 2/01 (Χριστούγεννα – Πρωτοχρονιά)
 • 6/01 (Θεοφάνεια)
 • 30/01  (Τριών Ιεραρχών)
 • 11/03 Καθαρά Δευτέρα
 • 25/03 (Εθνική επέτειος – Ευαγγελισμός)
 • 25/4  – 1/05 (Πάσχα – Πρωτομαγιά)