Πρόγραμμα Σπουδών

Γ’ Λυκείου

Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Φυσική4
Χημεία3
Μαθηματικά6
Σύνολο16

Σπουδών Υγείας

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Φυσική4
Χημεία3
Βιολογία3
Σύνολο13

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Μαθηματικά6
Πληροφορική3
Οικονομικά3
Σύνολο15

Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα & Λογοτεχνία3
Αρχαία Ελληνικά5
Ιστορία3
Κοινωνιολογία3
Σύνολο14

Β’ Λυκείου

Θετικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Φυσική Β & Γ Λυκείου3
Μαθηματικά ΟΠ2
Άλγεβρα και Μαθημ Γ3
Χημεία Β & Γ Λυκείου1
Σύνολο11

Σπουδών Υγείας

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Φυσική Β & Γ Λυκείου3
Μαθηματικά ΟΠ2
Βιολογία Γ Λυκείου1
Χημεία Β & Γ Λυκείου1
Σύνολο9

Σπουδών Οικονομίας & Πληροφορικής

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Φυσική ΟΠ2
Μαθηματικά ΟΠ2
Άλγεβρα και Μαθημ Γ3
ΑΕΠΠ Γ Λυκείου1
ΑΟΘ Γ Λυκείου 1
Σύνολο11

Ανθρωπιστικών Σπουδών

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Αρχαία Β & Γ Λυκείου5
Ιστορία1
Κοινωνιολογία1
Άλγεβρα*2
Σύνολο11

Α’ Γενικού Λυκείου – Γυμνάσιο

Α’ Λυκείου

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα & Λογοτεχνία2
Φυσική 2
Άλγεβρα2
Γεωμετρία2
Αρχαία2
Χημεία1
Σύνολο11

Β’ & Γ’ Γυμνασίου «Μελετώ»

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα – Λογοτεχνία – Αρχαία3
Μαθηματικά 3
Φυσική – Χημεία2
Ιστορία*
Σύνολο8

*Πρόσθετες ώρες κατόπιν ζήτησης

Α’ Γυμνασίου «Μελετώ»

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα – Λογοτεχνία – Αρχαία3
Μαθηματικά – Φυσική3
Ιστορία*
Σύνολο6

*Πρόσθετες ώρες κατόπιν ζήτησης

Γυμνάσιο «Αριστεύω»

ΜαθήματαΏρες
Γλώσσα – Λογοτεχνία1
Μαθηματικά1
Σύνολο2